JenV Magazine, 15 Jaargang 4

Publicatiedatum
maandag 20 september 2021
Productie
Redactieteam JenV Magazine: Martijn Beekman, Jelle Beijer, Josje Deekens, Valerie Kuijpers, Martin Lamboo, Simone Leeuwenkamp, Phil Nijhuis, Rutger Rog, Machteld Scholten, Bart van Vliet
Eindredactie
Martin Lamboo
Vormgeving
Machteld Scholten
E-mail
jenvmagazine@minjenv.nl
Redactieadres
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Copyright
CC0 1.0 Universal