Kernwaarden

Hoe werken we?

Ons werk is mensenwerk. Niet alleen omdat onze beslissingen diep ingrijpen in het leven van een ander, ook omdat de belangen van de Staat en die van een vreemdeling vaak van elkaar verschillen. Welke keuze maak je dan?

Om houvast te bieden bij het afwegen van conflicterende belangen en bij het nemen van een afgewogen besluit, hebben we in de keten de volgende kernwaarden opgesteld:

  • Menselijke waardigheid
  • Zorgvuldige en effectieve dienstverlening
  • Samenwerking en ketenbewustzijn
  • Verantwoordelijkheid nemen

De kernwaarden zijn voor iedereen in de keten. Of je nu besluiten neemt over toelating of terugkeer, een overleg voorbereidt of vreemdeling moet aanhouden die verdacht wordt van een misdrijf. Bij alle werkzaamheden zijn deze kernwaarden toe te passen.  

Klik hieronder op de plusjes voor een toelichting op elke kernwaarde.

Menselijke waardigheid

Realiseer je dat de vreemdeling die aan de zorg van de rijksoverheid is toevertrouwd in een positie van afhankelijkheid verkeert. Ga zorgvuldig en humaan met de vreemdeling om. Wek door houding en gedrag vertrouwen bij de vreemdeling.

Zorgvuldige en effectieve dienstverlening

Zorg ervoor dat werkzaamheden kwalitatief goed en tijdig worden uitgevoerd. Betrek daarbij alle relevante feiten en omstandigheden en zorg ervoor dat relevante informatie ook beschikbaar is voor andere partners.

Samenwerking en ketenbewustzijn

Investeer in samenwerking met je collega’s en partners. Wees je bewust van elkaars taken en verantwoordelijkheden en welke informatie de ander moet hebben om haar/zijn werk zorgvuldig en effectief uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheid nemen

Zorg als leidinggevende/management voor een werkklimaat waarin medewerkers, als de bestaande kaders geen oplossing bieden, zelf verantwoordelijkheid durven nemen. Durf als medewerker zelf verantwoordelijkheid te nemen als die situatie zich voordoet. Toets je gedachten, waar mogelijk, bij collega’s en leidinggevenden. Wees transparant over je handelen en over de afwegingen die daaraan voorafgingen.