De aanleg van parken leidt tot verbetering van de leefbaarheid in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Deze investering dient als voorbeeld voor andere steden. In Algerije vraagt de urbanisatie vooral om voedselproductie in de directe omgeving. Hoofdstad Algiers wil 23 parken aanleggen. Ontwikkeling van stadslandbouw staat centraal in het strategische plan voor een duurzame ontwikkeling van de snelgroeiende hoofdstad Kampala in Uganda.

Afrika

Uganda

Uganda ziet kansen in stadslandbouw

De twintig snelst groeiende steden ter wereld liggen bijna allemaal in Afrika. De Ugandese hoofdstad Kampala is daar een van. Met die snelle groei is een goede stedelijke planning hard nodig, maar het ontbreekt aan effectieve instrumenten. Er liggen op dit gebied veel uitdagingen en kansen. Waaronder op het gebied van stadslandbouw.

Lees het artikel

Ethiopië

Ethiopië: groeiende aandacht voor gezonde leefomgeving

Het creëren van een groene leefomgeving in steden krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. In de praktijk blijkt dat groene stadsplanning in ontwikkelingslanden zoals Ethiopië niet altijd succesvol is. De plannen zijn te ambitieus of er is te weinig capaciteit om uitvoering van initiatieven af te dwingen. Desalniettemin doet de Ethiopische regering haar best om een groene leefomgeving in haar steden te creëren.

Lees het artikel

Algerije

Algerije: eerste stappen naar landbouw rond steden

De urbanisatie in Algerije neemt snel toe. Dat heeft consequenties voor de voedselvoorziening en de leefbaarheid in de steden. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de aanleg van stedelijk groen. Ook zijn er initiatieven om tuinbouw te ontwikkelen aan de rand van bevolkingscentra.

Lees het artikel