Een hogere consumptie van biologische en regionale voeding is prioriteit in de voedselstrategie van Duitsland, met Berlijn als toonaangevend voorbeeld. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor een integrale en multifunctionele benadering bij de vergroening van steden. De opkomst van groene partijen in Frankrijk leidt tot initiatieven in steden als Besançon, Poitiers en Bordeaux. Stadslandbouw zit in dit land in de lift. Dat geldt ook voor België. De Vlaamse overheid stelt subsidies beschikbaar om steden hittebestendig te maken. De Italiaanse overheid stelt veel geld beschikbaar voor de aanplant van bomen in stedelijke gebieden.    

Europa westelijk

Frankrijk

Frankrijk maakt steden groen en leefbaar

De opnieuw verkozen president Emmanuel Macron wil zich in zijn tweede regeringsperiode richten op een groen en ecologisch Frankrijk. De komende jaren krijgen bestaande, maar ook nieuwe initiatieven, de wind flink mee.

Lees het artikel

Duitsland

Duitsland zet in op biologisch en regionaal

Lokale overheden in Duitsland zetten in op een hogere consumptie van biologische en regionale producten. Mooi voorbeeld is Berlijn. De voedselstrategie van de wereldstad is gericht op scholen en op kantines in bedrijven, bejaardentehuizen en ziekenhuizen. 

Lees het artikel

België

Vlaamse steden kleuren groen

In België woont 97% van de bevolking in stedelijk gebied. Hiermee is België een van de meest verstedelijkte landen ter wereld. De droogte en hittegolven in 2020 en 2021 hebben in België het belang van een groene stedelijke omgeving extra benadrukt.

Lees het artikel

VK

Vergroening Britse steden neemt vlucht

Er is een groeiend momentum voor vergroening van de gebouwde omgeving in het Verenigd Koninkrijk. Overheden, maatschappelijke organisaties en private sector nemen veel initiatieven.

Lees het artikel

Italië

Nederlandse inbreng bij vergroening in Italië

De Italiaanse overheid geeft steeds meer aandacht aan vergroening van steden. En aan bebossing in en rond woongebieden. Verschillende ministeries zijn op dit terrein actief, vanuit verschillende invalshoeken.

Lees het artikel