Werken, 01 Jaargang 1

Publicatiedatum
dinsdag 31 januari 2017
Hoofdredactie
Ans Merens, a.merens@scp.nl
Freek Bucx, f.bucx@scp.nl
M.m.v. Christoph Meng (ROA)
Productie
Uitgeverij Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Vormgeving
Uitgeverij Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Figuren: Mantext, Moerkapelle
E-mail
info@scp.nl
Telefoon
(088) 984 63 00
Copyright
CC0 1.0 Universal