Dirven, Henk-Jan en Wil Portegijs, m.m.v. Marc Cuijpers (2016). Arbeid. In: Wil Portegijs en Marion van den Brakel. Emancipatiemonitor 2016. Den Haag/Heerlen: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hartgers, Marijke, Ans Merens, Ronald Blokzijl en Tanja Traag (2014). Onderwijs. In: Wil Portegijs en Marion van den Brakel. Emancipatiemonitor 2016. Den Haag/Heerlen: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Loog, Bart (2014). Vrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen. In: Sociaal-economische trends 2014. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek, december 2014, p. 1-15.

Merens, Ans en Henk-Jan Dirven (2016). Topfuncties. In: Wil Portegijs en Marion van den Brakel. Emancipatiemonitor 2016. Den Haag/Heerlen: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Mooren, Francis van der (2015). Het dynamische leven van twintigers. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Muller, Linda, Ben Dankmeyer, Désirée Verhallen-Schumacher, Jeanine Floris, Luc Verschuren en Katja Chkalova (2016). Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Plantenga, Janneke, Chantal Remery en Manuela Samek Lodovici (2013). Starting Fragile. Gender Differences In The Youth Labour Market. Luxemburg: European Commission, Directorate-General for Justice.

Portegijs, Wil, Mariëlle Cloïn, Saskia Keuzenkamp, Ans Merens en Eefje Steenvoorden (2008). Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Souren, Martijn (2015). Het werkende leven van twintigers. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

StatLine (2016a). Personen naar economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Geraadpleegd 25 oktober 2016 via statline.cbs.nl/statweb/publication.

StatLine (2016b). Gemiddeld inkomen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken. Geraadpleegd 27 mei 2016 via statline.cbs.nl/statweb/publication.

TK (2012/2013). Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016. Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer van 10 mei 2013. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012/2013, 30420, nr. 177.