Foto Joep van Rheenen

In de eerste twee nummers van KOERS! spraken we met UHT-collega’s over het belang van het werk bij UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) en over de betrokken collega’s, die naast het zorgvuldig helpen van de gedupeerde ouders, ook stappen maken om de dienstverlening te verbeteren. Teamleiders zien hoe deze collega’s zich elke dag met hart en ziel inzetten om ouders te helpen en om samen recht te doen aan ouders. En dit onder het vergrootglas van politiek en samenleving. Vanaf het voorjaar 2020 is UHT begonnen met het opbouwen van de organisatie. Nu, eind 2022, staan we even stil bij de ontwikkelingen van UHT en blikken we vooruit. Dat doen we met Anne Coenen, directeur Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.  

Dienst Toeslagen heeft de afgelopen twee jaar drie strategische doelen omarmd die ook de komende jaren mede de koers van Toeslagen bepalen:

1)         Recht doen aan het verleden

2)         Presteren in het heden

3)         Anticiperen op de toekomst

UHT is hard aan de slag met recht doen aan het verleden. Hoe gaat dat in z’n werk momenteel?

'We willen gedupeerden zorgvuldig en ruimhartig financieel herstellen. Bij UHT werken gedreven en betrokken mensen die het verschil willen maken, het herstel goed willen doen en die zich elke dag hardmaken voor de gedupeerden. 

Wij kijken continu waar en hoe we onze processen daarbij kunnen versnellen en verbeteren. Zo weten we dat een deel van de gedupeerden in bezwaar gaat, als ze het niet eens zijn met een besluit van UHT. Het aantal ingediende bezwaren is op dit moment hoog en de formele bezwaarprocedure biedt vaak niet waar veel ouders behoefte aan hebben. In juni 2022 zijn we gestart met een pilot mediation, om te onderzoeken of (sommige) bezwaarzaken wellicht na de integrale beoordeling via bemiddeling kunnen worden opgelost.

De eerste ervaringen zijn positief. Zowel bij ouders als bij medewerkers. Mediation helpt in het versnellen en verbeteren van ons proces. Sneller, omdat de wachttijd voor bezwaar een jaar is, mediation duurt ‘maar’ vier tot acht weken. En beter omdat er persoonlijk contact is met ouders.'

De Tweede Kamer heeft op 27 september de Wet hersteloperatie toeslagen aangenomen, en de Eerste Kamer deed dat op 2 november. Wat gaan gedupeerde ouders merken van deze wet?

'Door de wet verandert er voor de ouders die gedupeerd zijn niets. Wel ligt er met het aannemen van de wet nu een solide basis onder de hersteloperatie en onder de aanvullende regelingen waarmee we – naast ouders – ook andere gedupeerden binnen een getroffen gezin of familie kunnen helpen. Doordat de wet is aangenomen kunnen we bijvoorbeeld ook beginnen met de uitvoering van de Kindregeling en met de ontwikkeling van andere aanvullende regelingen, zoals de Ex-partner-regeling.'

Wat houdt de Kindregeling in?

'Voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouders is er naast een geldbedrag, ondersteuning vanuit de eigen gemeente en hulp voor hun persoonlijke ontwikkeling.

We kunnen de film helaas niet terugdraaien en het leed dat is aangedaan niet wegnemen. Maar met de Kindregeling, die is bedoeld als steun in de rug, kunnen ook kinderen aan hun herstel werken. Het gaat om een grote groep kinderen in verschillende situaties. De kinderen worden daarom niet allemaal tegelijk aangeschreven, dat gaat in tranches.

De Kindregeling is onder meer tot stand gekomen met de hulp van kinderen en jongeren van gedupeerde ouders. Een groep van 114 kinderen heeft hun verhaal openhartig gedeeld. Dat is zeer waardevolle input geweest voor ons bij de ontwikkeling en opzet van de Kindregeling.'

Welke veranderingen zie jij voor UHT in 2023?

'Ook in 2023 gaan we door om de specifieke opdracht waar we voor staan opgesteld zo goed mogelijk uit te voeren. Ik ben trots op al onze medewerkers die zich volledig inzetten om het herstel voor ouders goed te laten verlopen. Van de ouders mag het stukken sneller, en daar sluit ik me bij aan. Ook in 2023 zullen we alles op alles zetten om het proces van financieel herstel te versnellen en te verbeteren.'

UHT communiceert in 2023 niet meer in de felrode huisstijl kleur met gedupeerden. Wat betekent de nieuwe kleur geel voor UHT?

'UHT gaat mee in de verandering van huisstijl van Dienst Toeslagen. We weten, ook uit toetsing bij het ouderpanel, dat zij deze kleur meer waarderen dan het huidige rood. En dat vinden we belangrijk.

Samen met nieuwe illustraties en fotografie sluit het geel beter aan op onze waarden en kunnen we ook in 2023 doen waar we al iedere dag met volle aandacht aan werken: alle gedupeerde ouders en kinderen erkennen en financieel compenseren.’

Meer informatie:

Voor actuele data bekijk de website Feiten en cijfers herstel Kinderopvangtoeslag.