Persoonsgebonden budget – inzicht en ontwikkeling, 01

Publicatiedatum
maandag 13 december 2021
Hoofdredactie
Neeltje Kuijpers (ministerie van VWS)
Productie
Future Communication
Eindredactie
Joel Larson (ministerie van VWS) en Gerard Ruis (ministerie van VWS)
Vormgeving
Ministerie van Algemene Zaken, Aad van der Vet (ministerie van VWS)
E-mail
pgb@minvws.nl
Internet
Persoonsgebonden budget (pgb) | Rijksoverheid.nl
Redactieadres
Bezoekadres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag // Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Copyright
CC0 1.0 Universal