De afgelopen jaren hebben alle bij het pgb betrokken partijen gewerkt aan het ontwikkelen van tools en het verbeteren van voorlichting aan potentiële budgethouders en zorgverleners. Het resultaat is een verzameling producten, van video's en basisteksten tot het 10-puntenkader dat eerder in het magazine ook aan bod kwam. Zorgkantoren, gemeentemedewerkers en budgethouders kunnen deze handvatten inzetten. Ook kunnen de tools worden gebruikt op diverse websites.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en/of documenten op het gebied van het pgb? Meldt u zich dan aan voor de updates van de Rijksoverheid.

Algemene voorlichting

Algemene informatie en antwoorden op allerlei vragen over het persoonsgebonden budget zijn te vinden op de pgb-website van de Rijksoverheid.

Ook kunt u meer achtergrondinformatie over de in dit magazine besproken onderwerpen vinden op de websites van:

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de producten? Neem dan gerust contact met ons op via pgb@minvws.nl.

Video: PGB 25 jaar

In onderstaande video gaat het over het begin van het pgb, en wat er daarna gebeurde in de politiek. Het pgb dreigde afgeschaft te worden, maar bleef. Willy Hoving, pgb-houder, vertelt hoe zij de regie over haar leven houdt dankzij haar pgb.

In Apeldoorn kregen minister-president Kok en staatssecretaris Terpstra van Welzijn het eerste handboek persoonsgebonden budget aangeboden. Een cultuuromslag in de gezondheidszorg. 

Ik vond het zo belangrijk
dat er een keuzemogelijkheid zou zijn dat mensen ook zouden kunnen kiezen
om de regie van hun eigen leven te houden en daarmee hun eigen leven vorm te geven. 

Er was in de periode 1990-1994 door Hans Simons een aantal
experimenten gestart met het PGB. En die waren buitengewoon succesvol. Ik geloof dat 90 procent van de mensen die meededen aan dat experiment laaiend enthousiast waren over de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget. 

Mijn idee was: Het moet ongeveer hetzelfde budget zijn wat je ofwel zelf als eigen regie in handen kan krijgen om daar je eigen zorg mee te regelen en te organiseren ofwel het budget wat je in zorg in natura ‘verbruikt’. 

Goedemorgen. -Hallo. 

Ik heb MS, multiple sclerose. Dat wordt niet beter. Binnen een jaar heb ik mijn zorg in natura omgezet naar een PGB. En dat is de beste keus geweest die ik ooit gemaakt heb. 

Ik heb de pillen voor je neergezet. -Ja, dank je. 

De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft een probleem. Het CPB stelde dat haar plan met het persoonsgebonden budget niet het geplande bedrag oplevert. 

Ze willen dat alles wat me lief is, want dat is goedkoper. Ik smeek u: Laat die PGB bij die mensen. 

De argumentatie van het kabinet dat kostenbeheersing de reden was om het af te schaffen dat was gewoon een flut- argument, want het is in feite de meeste efficiënte vorm om zorg te realiseren. 
Iedereen in de politiek heeft gewoon een politiek kindje. Mijn politieke kindje is duidelijk het persoonsgebonden budget. En als dan zo'n bezuiniging dreigt, waarbij je zegt 'Dan blijft er van het PGB niks meer over’... ja, dan voelt dat wel als een heel grote dreiging voor de moord van je politieke kindje. 

Ah. Heerlijk, Daniëlle. -Alsjeblieft. Daar ben ik wel aan toe. 

Ik heb nu vier mensen in vaste dienst. Het zijn allemaal zzp’ers. En die draaien gewoon alles, dus de ochtend- en de avondzorg regelen zij. Ik heb het eerst een jaar lang wel via een zorginstelling gehad.  Ik had het idee dat alles voor mij bepaald werd. En dat vond ik zo erg, dat ik daarom toch voor een PGB gekozen heb. En dat heeft m'n levensgeluk vergroot, omdat ik het gevoel heb dat ik weer mijn leven kan leiden. 


Intussen ligt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in de Tweede Kamer onder vuur. Als bedenker van de nieuwe uitbetalingsregeling zou hij vele waarschuwingen dat het een chaos zou worden bij de SVB in de wind hebben geslagen. 

 Je wilt ook met elkaar zorgen dat het uiteindelijk voor elkaar komt. Maar het gevoel bij ons was ook dat we het zouden kunnen redden. 
Als je denkt dat je het niet redt of je gaat daar een gok in nemen, dan ga je dat niet doen. Dat was echt wel de overtuiging bij onze collega’s. Ze hadden echt gedacht dat ze het voor elkaar hadden kunnen krijgen. Ze vonden het ook vreselijk dat ze daarin gefaald hebben. Dus in het begin hebben we echt wel tienduizenden betalingen gedaan zonder dat alle onderliggende bewijsstukken binnen waren. We hebben dat gewoon betaald. En achteraf is ook gebleken dat dat in vrijwel 99 procent van de gevallen terecht was. Je werkt natuurlijk voor een heel bijzondere doelgroep waarvan je weet: Die willen helemaal niet bezig zijn met hun administratie. Die moeten bezig zijn met hun zorg. 

Wat beter zou kunnen, is de administratieve rompslomp rond het PGB. Dat zou wel wat minder mogen. En het punt dat je gewoon steeds weer opnieuw moet aangeven wat je mankeert. 

Mensen moeten, net als in de gezondheidszorg, op zeven of acht plekken inloggen om hun informatie stukje bij beetje op te halen. We hebben dat in silo's gestopt. Er is een silo voor het ene en een voor het andere. En als je vanuit dat blikveld blijft werken, blijf je altijd die versnippering houden.

Ja. Knapperd, hoor. 

Nu is het nog steeds zo dat de PGB-houder om de instellingen draait en dat zouden we om moeten draaien. Dat zou met een aantal technologische stappen zeker kunnen. Het zou interessant zijn om daarover te praten met partijen uit andere sectoren hoe zij dat in hun sector al gedaan hebben waarmee ze veel meer uitgaan van het perspectief van hun klant in plaats van uit te gaan van het perspectief van de organisatie. 

Hoog. Hoog, beter. Goed. 

Ik zal je wat vertellen. Ik ben ervan overtuigd dat het PGB niet meer kan verdwijnen. Dat het zo belangrijk is voor individuele mensen met een belemmering, met een zorgvraag. Mensen die de vrije keuze moeten hebben: ofwel zorg in natura ofwel hun eigen regie met de keuze voor een persoonsgebonden budget. 

Ik kan de dingen doen die ik graag wil doen. Ik heb heel fijne zorgverleners. Ja, mijn leven ziet er ondanks mijn beperking en ondanks het feit dat ik ondersteuning nodig heb ben ik gewoon blij met het leven zoals het nu is.

Voorlichting voor budgethouders

Volg de hyperlinks hieronder om de documenten te downloaden vie de website van de Rijksoverheid.

Video: Zorgverleners aansturen – wat je weten moet bij een pgb

Fenke Stolk vertelt over haar leven met haar man Rob. Zij hebben ieder hun eigen pgb. Zij zegt dat zij met hun pgb's hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Haar ervaring is dat ze flexibeler met een pgb zijn dan met zorg in natura.

Ik ben Fenke Stolk. Ik ben 47 jaar. En samen met mijn man hebben wij ieder ons PGB. Omdat dat ervoor zorgt dat wij ons leven kunnen leiden, zoals wij dat willen. Gewoon net als ieder ander. 

Rob en ik hebben elkaar in de rolstoel leren kennen. Dat kwam door onze hulphonden. 

Oh, Guus

Die van mij begon met kwispelen en die van hem begon met kwispelen. En na een half jaar zei Rob: Als de hondjes zo graag willen, dan moeten de baasjes ook maar wat meer samen doen. 

Guus staat de deur alweer te hypnotiseren

Van het één komt dan het ander. Ondertussen zijn we dan getrouwd. Toen Rob en ik steeds meer met elkaar omgingen en duidelijk werd dat we een stel waren, dan ga je toch kijken van ‘hoe ga je dat aanpakken?’ Twee grote elektrische rolstoelen is nou niet het makkelijkste om te manoeuvreren met z’n tweeën. Ik denk dat we dat heel mooi voor elkaar hebben gekregen, mede dankzij onze PGB’ers. Dankzij hun hebben wij nu een leven, waarvan ik denk dat het zeker gelijk staat aan het leven van iemand anders. 

Bij ons komt om zeven uur ’s ochtends iemand binnenwandelen, die is er tot 12. Die doet alles. Die begint met de verzorging van mij, zodat ik naar mijn werk kan. Pakt daarna de verzorging van Rob over. 

onderdruk 103…

Het is bij ons altijd heel afwisselend. De meiden weten nooit wat we die dag gaan vragen. 

Misschien wil je hier even gaatjes in prikken?

De ene keer moet er worden gekookt, de andere keer moet er administratie worden gedaan. En een andere keer moet er iets opgeruimd worden. Bij ons is natuurlijk de thuisomgeving ook de werkomgeving.

gooi er voor mij zo dadelijk even een blokje hout bij, alsjeblieft -  ja…

Daarom vinden Rob en ik het uitermate belangrijk dat we dus zelf de mensen kunnen selecteren. 

Brand de kachel lekker?  -  Ja, lekker warm  -  mooi.

Als we iemand aannemen, dan hebben we eerst natuurlijk een soort sollicitatiegesprek. En dan kijken wij vooral naar; zijn de mensen open, hoe komen ze over? Want ze komen heel erg ver je privéleven binnen. Dus er moet echt een klik zijn. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, die klik, dat je zoiets hebt van: ik lig op bed, er loopt nog iemand door mijn huis heen. Maar dat is goed. 

Jij had het over een avondje vrij, he?  -  ja  - oké

Als werkgever ben je natuurlijk verantwoordelijk dat je zorgt dat er een planning is, dat er vakantieplanningen zijn. Dus dan word je wel eens geconfronteerd met ‘ja, maar ik heb geboekt’, 'Ja, maar ik ook’, ‘en ik ook’. Dus dan zijn er plotseling drie man weg. 

Doortje werkt voor jou die avond - Hebben jullie onderling geruild?

Dingen over het contract ook: als er iets niet klopt met de uren, dan komen ze naar mij toe. En dan zeg ik ook altijd ‘Nou, oké. Ik zet even mijn werkgeverspetje even op’. Dat is een wisselwerking. En dat is een stukje dat echt hoort bij werkgever zijn. 

Wat dat betreft is het ideaal zo. -  Ik hoef niets te regelen. Dank je wel.

Het essentiële van PGB ten opzicht van Zorg in Natura vind ik: de flexibiliteit, die je hebt. Dus als wij ergens naartoe gaan en wij hebben zoiets van: het wordt laat of het kan wel elf uur worden, dan hou je contact met je PGB’er. Maar je kan naar een feest, je kan naar de schouwburg, je kan bij mensen op een barbecue. Onze ervaring is dat je gewoon zoveel flexibeler bent, dat je als een normaal mens deel kan nemen aan de maatschappij.  En in dat andere geval voelde ik me eigenlijk best wel gehandicapt. 

Video: Je eigen situatie kunnen overzien: wat je weten moet bij een pgb

Mirjam van der Heijden vertelt over haar zoektocht om te kijken hoe ze het pgb voor haar zoon Tobias maximaal kan gebruiken. Tobias heeft het syndroom van Williamsbeuren.

Ik ben Mirjam van der Heijden. Ik ben 65 jaar. Ik heb een zoon, Tobias, die is nu 25.

Naar aanleiding van het feit dat hij een syndroom heeft, het syndroom van Williamsbeuren. Heb ik het PGB voor hem aangevraagd. 

Als je het PGB echt wilt gebruiken moet je heel goed nadenken wat er mogelijk is en niet mogelijk is. Het is een hele zoektocht geweest om te kijken hoe kan ik het PGB voor Tobias maximaal gebruiken. Iedere keer als hij ouder werd merkten we dat zijn behoeftes veranderden en dan moesten we bijsturen. Dus dan gingen we weer iets anders erbij zoeken. Op een gegeven moment zei school ‘Zijn motoriek blijft zo slecht’. Toen ben ik naar een juffrouw op zoek gegaan, en heb ik aan die juf gevraagd ‘Goh, kan jij niet met hem gaan schilderen?’. Nou, die heeft eindeloos golven geschilderd met hem en rondjes geschilderd, zodat die fijne motoriek zou verbeteren. 

Dit is rondjes oefenen met verschillende maten kwasten. 

Op een gegeven moment werd ie ook ouder en kwam de discussie aan de orde: nou Tobias moet later zelfstandig gaan wonen in een woongroep. Toen hebben we onze ogen dichtgedaan en eens gedacht ‘wat nou als wij er niet meer zijn?’. Toen zeiden we ‘nee, heel veel dingen kan ie niet’. Gewone simpele dagelijkse dingen als schone kleren aantrekken. Daar heeft ie toezicht bij nodig. 

He Tobias
He mam, wat fijn dat je er bent.

Als ie thuis woont, dan doen wij dat. Maar als ie op zichzelf woont, ook in een woongroep en ook met zorg van een zorgverlener, moet je daar veel meer over nadenken en dat heeft direct gevolgen voor de indicatie. 

kom zullen we naar boven?  
Oa, is goed. 
oke, lopen.

Hij had indicatie 3. En toen is hij van indicatie 3 naar indicatie 6 gegaan. Nou, dat is een enorme stap. 

Hij heeft altijd iemand nodig, die zijn dag helpt structureren. 

Goed de binnenkantjes ook meenemen.
  
Hij heeft altijd iemand nodig die er op let dat ie voldoende eet en drinkt.

Niet te snel. Toppie.

Hij heeft altijd iemand nodig die meekijkt of zijn tanden wel goed gepoetst zijn. 

Het is cruciaal dat je de juiste indicatie krijgt om de juiste zorg in te kunnen kopen, die je nodig hebt. En daarom is het belangrijk dat je je goed laat adviseren, maar nog belangrijker is dat je daarin ook eerlijk bent naar jezelf. 

Muziek, muziek, muziek, ik kan niet zonder, muziek, muziek, muziek.

Als moeder geeft het mij rust dat ik nu, dankzij het PGB, de zorg in kan kopen voor Tobias, zodat hij zelfstandig kan wonen, zoals gewone mensen. En daar ben ik heel blij van. Ja, dat geeft mij rust.

Ja, elke dag muziek, muziek, muziek. Muziek.

Uitlegvideo: Werken met het PGB Portaal voor budgethouders

tekst PGB promo

Wilt u makkelijk en snel uw persoonsgebonden budget regelen?  

In het PGB-portaal kan dat direct. 

U vult uw formulieren op het portaal in.

En deelt ze daarna met uw zorgverlener. 

Veel gegevens zijn al voor u ingevuld. U vult aan en controleert.

Dat verkleint de kans op fouten.

En u heeft alle gegevens bij elkaar.

Dat geeft overzicht.  

Uw PGB zaken: regel ze online!
 

Voorlichting voor zorgverleners

Volg de hyperlinks hieronder om de documenten te downloaden vie de website van de Rijksoverheid.

Video: Zzp'er in de zorg: wat je weten moet bij een pgb

Marit den Ronden is zelfstandige thuisbegeleider in de gehandicaptenzorg. Zij is zzp'er op basis van het pgb. Marit vertelt in de video dat zowel zijzelf als zzp'er, als de ouder, volledig flexibel kunnen zijn. Zij vertelt wat ze allemaal moet regelen als zzp'er op basis van het pgb, bijvoorbeeld voor haar administratie en haar auto. Ook zegt dat de keuze om zzp'er te worden een bewuste keuze moet zijn.

Ik ben Marit den Ronden, 29 jaar en zelfstandige thuisbegeleider in de gehandicaptenzorg. Wat ik mooi vind aan zzp-er zijn op basis van het PGB, is dat zowel ikzelf als zzp, als de ouder, volledig flexibel kunnen zijn. 

Als een ouder bijvoorbeeld vraagt aan mij: Joh, we hebben iets gepland staan of we zouden graag even uit eten gaan. Kan je langer blijven om hem even op bed te leggen? Dat is voor ouders vaak wel van meerwaarde, omdat dat de momenten zijn, waarop ouders op kunnen laden om de volgende dag verder te gaan. 

Hop, hop, gas d’r op!

Bij een intake voel ik vaak al ‘is er een klik?’. Het is niet alleen het kind met een beperking, die staat op één, maar eigenlijk is de rest van het gezin net zo belangrijk. Dus je maakt verdriet en vreugde, eigenlijk alles, mee. Daardoor is het als ZZPer wel intenser, omdat je intenser in het gezin  en in de familie meeleeft. 

Wat zit ie te doen? Zit ie te schooien? 

Om die administratie in het begin bij te houden is eigenlijk een zoektocht voor jezelf. Je moet aan je urencriterium voldoen per jaar, die moet je bijhouden. Dat moet je kunnen aantonen. Kwartaalverslag, een bepaald overzicht van het zorgplan, kosten die maakt als bedrijf zijnde, die moet je registreren, contacten met de gemeentes, de wijkteams, die moet je onderhouden, indien het nodig is bij een aanvraag. 

Ouders, die hebben de intake goed doorlopen. Ikzelf kan daar acht uur van bieden. 
Ik weet niet wat jullie als gemeente daarin willen, qua invulling ervan of de verplicht gestelde doelen, die jullie willen zien.  

Nou, zijn het er twee. Ga je ermee bellen?

Wat ik moet regelen voor de gemeente is voornamelijk dat het dossier, dat ik heb voor het kind, kloppend is. Ouders moeten uiteindelijk zelf het budget aanvragen om uiteindelijk mij uit te kunnen betalen. 

Nee, joh! Is het lekker?

Ik heb een AOV verzekering, bedrijfsaansprakelijkheid- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Autoverzekering is wel een speciale, omdat je rijdt uiteindelijk met een kind van een ander. Dus dat moet allemaal wel geregeld zijn. Dat is wel belangrijk. 

De onzekerheid van ZZPer zijn zit er voornamelijk in dat je op het moment dat er een client wegvalt door overlijden of het opzeggen, dat je financieel wel gedekt moet zijn om deze periode te kunnen overbruggen. 

Zelf heb ik altijd een potje op de bankrekening staan. Dat op het moment dat het gebeurt, onverwacht, dat ik niet gelijk in de stress hoef te schieten. 

Wat je goed moet bedenken is waarom word ik ZZPer, wat is je idee erachter? Daarvoor moet je wel bij jezelf blijven. En als je niet bij jezelf blijft, dan maak je ook geen goede keuzes. Dus die keuze om ZZPer te worden, die moet je heel bewust maken, want het is niet zo maar iets wat je doet. 

Uitlegvideo: Werken met het PGB Portaal voor zorgverleners

Budgethouders regelen in het PGB Portaal veilig, snel, makkelijk en overzichtelijk hun 
pgb-administratie. 

Ook zorgverleners hebben toegang. Want als u samen in het PGB Portaal werkt dan biedt dat nog meer voordelen.

Als zorginstelling of als zzp’er logt u in met een VECOZO-certificaat. 

Daarvoor heeft u een inschrijving in het AGB-register nodig. 

Nog geen AGB-code of VECOZO-certificaat? Volg dan het stappenplan op mijnpgb.nl. 

U heeft ook een agb-code nodig als u op papier blijft werken.

Bent u géén zorginstelling of zzp’er met een AGB-code? 

Dan logt u via mijnpgb.nl in met uw DigiD. Gebruik de DigiD app of DigiD met sms-controle.

Heeft u nog geen DigiD? Aanvragen kan via www.digid.nl/aanvragen.

Na het inloggen komt u op de startpagina.  U ziet meteen de taken die u in het portaal kunt doen. 

Overzichtelijk en in één oogopslag.

Als u voor de eerste keer inlogt, ga dan eerst naar uw profiel. Daar kunt u uw gegevens controleren, corrigeren en aanvullen.

Uw gegevens zijn nodig bij het opstellen van een zorgovereenkomst en het uitbetalen van declaraties.

Hier ziet u een overzicht van de declaraties of uw facturen. 

Ook ziet u de uitbetalingen van maandlonen en van vaste maandbedragen.

Met de komst van het PGB Portaal verandert een aantal zaken rondom declareren; óók als uw budgethouder op papier blijft werken. 

Op één declaratie staan alle gewerkte dagen van één kalendermaand. 

Per maand dient u voor iedere budgethouder één declaratie in. 

Vermeld per gewerkte dag hoeveel tijd u aan welke zorg hebt besteed. 

Vermeld het relatienummer. Dat kunt u opvragen bij uw budgethouder. Het relatienummer begint altijd met een A. 

Deze veranderingen gelden ook voor urenbriefjes. 

Advies: declareer via het PGB Portaal. Zo voorkomt u fouten. 

Dit scherm biedt u de status van alle zorgovereenkomsten met uw budgethouders. 

Heeft u een arbeidsovereenkomst met de budgethouder en bent u ziek? Dan kunt u dat hier aangeven. 

De budgethouder kan vervolgens vervangende zorg regelen. 

Als er berichten voor u zijn, worden ze hier weergegeven. 

U krijgt bijvoorbeeld een bericht als een budgethouder een zorgovereenkomst ter goedkeuring of aanvulling naar u doorstuurt. Of als uw declaratie is goedgekeurd. 

Kijk voor meer informatie op www.mijnpgb.nl