Tekst Denise Hilhorst
Foto René Verleg Hoofdfoto: Purebudget.com

Van een jaar waarin we startten in lockdown naar een jaar met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. VWS’ers blikken terug op 2022 en kijken vooruit naar 2023.
 

portretfoto van Marlous Arentshorst
Marlous Arentshorst (39) coördinator bij programmadirectie COVID-19 Volksgezondheid, team vaccinaties

Marlous Arentshorst

“In december 2020 belde een oud-collega me: ‘Je moet nú naar VWS.’ Als zzp’er kon ik meteen de volgende dag beginnen. Ik dacht dat ik zou ‘invliegen’ om drie maanden een project op het gebied van risicogericht grootschalig testen te doen. Voordat ik het wist, hopte ik van project naar project. Het verbinden van wetenschap, beleid en maatschappij vind ik machtig interessant en heel leuk om te doen. Wat betekent het beleid dat je maakt in de praktijk? Sinds begin november ben ik officieel ambtenaar. Mijn werk hier geeft me zo veel energie en uitdaging dat ik heb besloten om in dienst te gaan! In coronatijd heb ik ervaren hoe waardevol en leuk het is om er als team met elkaar vol voor te gaan. Ik hoop dat we volgend jaar meer tijd krijgen om te reflecteren en vooruit te kijken. Wat hebben we geleerd waardoor we het beleid voor de langere termijn nog beter vorm kunnen geven? Privé hoop ik ook op wat meer rust. Dat lukt al aardig; ik ben net terug van een prachtige reis naar Zuid-Afrika.”

Portretfoto Catoke Visser
Catoke Visser (59) jurist directie Wetgeving en Juridische zaken

Catoke Visser

“Ik houd me als clusterhoofd van het cluster openbaarheid van bestuur van WJZ bezig met de afhandeling van Woo-verzoeken. In het begin van het jaar waren dit nog WOB-verzoeken. Dat deed ik eerst vanuit een dubbelrol; ik werkte zowel bij de programmadirectie Openbaarheid - die zich speciaal richt op de Woo-verzoeken over corona - als bij WJZ. Dat was eigenlijk een onmogelijke taak, dus gelukkig doe ik dat per 1 mei alleen nog vanuit WJZ. De omslag van WOB naar Woo was een flinke klus, maar dat is vrij soepel gegaan. De meest in het oog springende verandering is dat de reactietermijn korter is geworden. En dat zet extra druk op ons. We hebben er onze handen vol aan om alle verzoeken op een goede manier af te handelen. Mogelijk hebben we daarvoor volgend jaar nog wel nieuwe collega’s nodig. Thuis is dit jaar een overgangsjaar. In november is mijn jongste dochter afgestudeerd, dus ik heb nu geen studerende kinderen meer. Mijn oudste dochter heeft eerder een baan in Noorwegen gevonden en de jongste is op zoek naar een baan. Dat betekent dat ik ze nu nog meer kan loslaten.”

Portretfoto Leo van Veenendaal
Leo van Veenendaal (56) ICT-projectleider e-team directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Leo van Veenendaal

“De komende tijd rollen we Teams uit voor VWS. Daar hebben we lang naar uitgekeken! In de tweede fase, volgend jaar, kunnen we documenten met elkaar delen. Dan wordt alles makkelijker. Ik werk trouwens pas sinds 1 oktober 2022 bij VWS. Hiervoor heb ik vijf jaar voor de gemeente Stichtse Vecht gewerkt. VWS is een stuk groter, daar moet ik aan wennen. Je weet niet binnen twee maanden hoe de routes lopen. Ik ben voorzichtig met het uiten van mijn eerste indruk. Meestal zie je pas na een half jaar tot een jaar hoe het ergens werkelijk is. Op wereldniveau houdt de oorlog in Oekraïne me heel erg bezig. Ik luister elke dag naar een podcast daarover. Dat kan goed, nu ik met de trein naar mijn werk ga in plaats van op de fiets. Ik verwacht van 2023 dat de oorlog afloopt, dat er een economische crisis aankomt en dat we dat zullen voelen bij VWS in de vorm van bezuinigingen. Het is ook het jaar dat we misschien wel voor de laatste keer met het hele gezin op vakantie gaan. De kinderen bepalen over twee jaar waarschijnlijk hun eigen route. Ik zou graag met z’n allen naar Thailand gaan.”

portretfoto van Afke van Rijn
Afke van Rijn (58), plaatsvervangend directeur-generaal COVID-19

Afke van Rijn

“Het jaar 2022 stond voor mij in het teken van corona. We startten dit jaar in een lockdown, omdat we geen flauw idee hadden hoe de omikronvariant zich zou gedragen. Dat was best spannend, omdat omikron enorm besmettelijk was. Als mensen er heel ziek van waren geworden, hadden we een groot vraagstuk gehad. Stel je voor dat IC’s overstromen en er echt harde keuzes moeten worden gemaakt. Gelukkig gaat het nog steeds goed en konden we in 2022 van een crisisinsteek naar een insteek voor de langere termijn bewegen. We hebben gekeken naar wat er allemaal klaar moet staan als er weer een zware golf komt. Helaas missen we nog de wetgeving die we nodig hebben om te kunnen ingrijpen als het nodig is. COVID was een ontzettend hectische periode. Het mooie vind ik dat we daar echt samen de schouders onder hebben gezet.  Persoonlijk mis ik de hectiek. Dus ik vertrek! Per 1 februari 2023 ga ik me als directeur-generaal bezighouden met milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar liggen grote vraagstukken; leuk om te kijken of ik daar iets aan kan bijdragen.”