De Rijksoverheid kent grote vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg, veiligheid en belastingen. Ook heeft het Rijk te maken met de grote vlucht die de ICT neemt en de daardoor veranderende informatievoorziening en -beveiliging. Verder lopen er grote projecten zoals de Maaswerken en de vervanging van onderzeeboten. Intern heeft de Rijksoverheid daarnaast te maken met taakstellingen, efficiencyslagen en herindelingen, waardoor beleid en bedrijfsvoering onder druk komen te staan. Deze ontwikkelingen betekenen dat wij moeten meebewegen om antwoorden te geven op de aan ons gestelde vragen.

Dienstverlening ADR

In onze dienstverlening gaat het daarbij niet meer alleen om het controleren van verantwoordingen, processen en beheersmaatregelen, maar onderzoeken we juist ook de grootste risico’s voor de realisatie van het beleid en strategisch belangrijke onderwerpen. Met onze kennis en scope voeren wij ook opdrachten uit voor departementen die gericht zijn op onderwerpen die van rijksbreed belang zijn.

De ADR voert onderzoeken uit op het terrein van sturing, beheersing, verantwoording. Deze onderzoeken resulteren in oordelen en bevindingen onderbouwd met handelingsperspectief om de Rijksdienst te verbeteren. Sommige onderzoeken zijn vanuit de wet voorgeschreven, zoals de accountantscontrole die leidt tot een verklaring bij het departementale jaarverslag. Andere onderzoeken worden uitgevoerd op verzoek van de departementale leiding of de minister.

De dienstverlening door ADR bestaat in grote lijnen uit de volgende pijlers:

  • Vaste vraag; controle financiële verantwoording per departement en controle ‘Grote projecten’
  • Variabele vraag
  • Vraag Europese Unie