“De onafhankelijke, kritische en constructieve partner die de Rijksoverheid helpt nog beter te functioneren”

Manon Leijten

Voormalig Secretaris-generaal - ministerie van Financiën

“De Auditdienst Rijk (ADR) werkt dicht bij de klant en is beheersmatig gepositioneerd onder het ministerie van Financiën. Vanuit deze ‘eigenaarsrol’ zie ik dat de ADR zich goed neerzet als de interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit voor de Europese Commissie. Maar de samenleving verandert, de Rijksoverheid is in beweging en ook het vak van auditors is in ontwikkeling. Om de rol als onafhankelijke, deskundige en betrokken auditdienst te kunnen vervullen en de kritische partner te zijn voor de rijksdienst moet ook de ADR door ontwikkelen. Flexibilisering is het sleutelwoord. Voor de ADR is het noodzakelijk om snel en direct te kunnen inspelen op veranderende vragen van departementen. De organisatie is zo ingericht dat medewerkers ook flexibeler op hun kwaliteiten kunnen worden ingezet en gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen.

Daarnaast is transparantie belangrijk. Laat zien wat je doet, stel je open. Dat creëert vertrouwen. Dit betekent voor de ADR in principe dat alle definitieve onderzoeksrapporten openbaar worden gemaakt. Dit sluit aan op het uitgangspunt ‘openbaar tenzij’ uit het Actieplan Open Overheid. Een goede ontwikkeling.

Kritisch en onafhankelijk is voor bestuurders enorm belangrijk

Het moet de ambitie van ieder departement zijn om te willen verbeteren en ik zie de ADR daarvoor als de partner. Wat de ADR uniek maakt is dat er professionals werken vanuit hun vak, ieder met hun eigen expertise. In hun oordeel zijn ze kritisch en onafhankelijk. Voor bestuurders is dat enorm belangrijk! Daarnaast is het fijn om al aan de voorkant de bevindingen en risico’s scherp te hebben en advies te krijgen hoe daar constructief mee om te gaan. De ADR communiceert en rapporteert over onderzoeken, ze laten zien waar het beter kan. De verantwoordelijkheid om er vervolgens ook wat mee te doen, ligt bij de opdrachtgever.

“De Auditdienst Rijk laat zien waar het beter kan”

Ik verwacht dat de ADR door de flexibilisering, wendbaarder wordt en haar sterke positie binnen de Rijksoverheid verder uitbouwt. Digitalisering en het slim gebruik van data zullen daarbij een sterke vlucht nemen. Dit alles met een belangrijk doel: de Rijksoverheid nog beter laten functioneren. Ik ben trots op de slimme medewerkers van de ADR die dat proces als geen ander kunnen faciliteren!”