“ICT is niet meer ondersteunend maar de drive van verandering. Mogelijkheden maximaal benutten terwijl we scherp blijven op de introductie van nieuwe risico’s”

Bart de Jongh

 Directeur Kennis & Ontwikkeling - Auditdienst Rijk

“Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend snel tempo op. Huidige en toekomstige technieken kunnen het werk niet alleen efficiënter maken, maar zullen ook resulteren in een radicale verandering van de werkprocessen binnen het Rijk. Dit geldt niet alleen voor de processen van onze opdrachtgevers, maar ook voor de wijze waarop wij vanuit de ADR onze audits en controles uitvoeren.

De ADR verandert de wijze waarop onze audits en controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. We maken hierbij optimaal gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt. De traditionele jaarrekeningcontrole (wettelijke taak) innoveren wij door de inzet van IT-tooling, data-analyse en procesmining. Daarnaast kijken wij in onze controle steeds meer naar de beheersing van de ICT-omgeving binnen de rijksdienst. Dit resulteert in een verschuiving van de focus van onze controlewerkzaamheden. Een aantal opdrachtgevers merkt dit verschil al.

Een meer IT-gedreven controleaanpak

Voorbeelden hiervan zijn de controle op de Nationale Schuld of de salarisverwerking van P-Direkt. Afgelopen periode hebben wij bij deze klanten nadrukkelijk geïnvesteerd in een meer IT-gedreven controleaanpak. Zo hebben we meer inzicht verschaft in de werking en beheersing van de ondersteunende systemen en door middel van data-analyse worden transacties geanalyseerd. Hierdoor kunnen we in de toekomst de accountantscontrole efficiënter uitvoeren, maar nog belangrijker dan dat, onze opdrachtgevers beter, sneller en accuraat informeren over risico’s.

“Beter, sneller en accurater informeren over risico’s”

Nieuwe ICT-mogelijkheden en verdergaande digitalisering bieden niet alleen kansen, maar resulteren ook in nieuwe risico’s en meer stringente wet- en regelgeving. De balans tussen nieuwe mogelijkheden en risico’s, zoals de balans tussen Big Data en privacybescherming, is een uitdaging. Vanuit de ADR investeren wij in deze nieuwe ontwikkelingen om daarmee een bijdrage te leveren aan een beter functionerende rijksdienst.”