Tekst Camille Offerein & Stijn Gabriël

Van jongs af aan is Anne Sophie Kesselaar gefascineerd door de het Afrikaanse continent. Na 2,5 jaar voor de VN in de Democratische Republiek Congo te hebben gewerkt besloot ze om verder  en startte ze in haar huidige functie bij de EU politietrainingsmissie in het West-Afrikaanse Niger: EUCAP Sahel Niger.

Leestijd: 4 minuten

Hoe ben je in Niamey terecht gekomen?

Na een tijdje in DR Congo te hebben gewerkt leek het mij interessant om naar de van Oost- naar West-Afrika te gaan. Toen ik klein was raakte ik gefascineerd door de traditionele West-Afrikaanse Toeareg-muziek. De regio heeft mij dus altijd al getrokken en toen deze vacature vrijkwam was de keuze dus snel gemaakt.

Van Oost- naar West-Afrika klinkt voor sommigen wellicht als ‘meer van hetzelfde’, maar volgens Anne Sophie is dit zeker niet het geval. Waar DR Congo veelal als failed state wordt gezien is Niger is een functionerende staat. Als voorbeeld hiervan geeft ze dat ze in Niamey al twee verkeersboetes heeft gekregen, wat in Congo ondenkbaar zou zijn.

Anne Sophie met haar (Franse) collega's van EUCAP Sahel Niger

Hoe bevalt je huidige functie?

Niger is een vrij stabiel land dat omringd is door een hoop instabiele landen (o.a. Mali, Nigeria, Libië en nu ook: Burkina Faso). Mede hierdoor is het de afgelopen jaren uitgegroeid tot een hotspot voor de internationale gemeenschap. Tot voor kort was Niger de migratiehub doordat het als transitieland fungeerden van migranten op weg naar Europa. Ook zijn diverse gewapende groepen in het grensgebied actief zoals Islamitische Staat en Boko Haram.

Het land zelf is uitgestrekt, grotendeels woestijn gebied, waardoor het grondgebied lastig te controleren is. In de hoofdstad Niamey wonen ongeveer 1.000.000 mensen. De mensen zijn heel kalm en vriendelijk, wat het - ondanks de hitte - tot een redelijke prettige en rustige stad maakt om in te wonen. Daarnaast is het erg leuk om in een regio te werken die veel aandacht krijgt van de Europese Unie en de individuele landen. Voor Nederland is de Sahel een focusregio, maar ook voor Duitsland en Frankrijk, evenals de VS en Saoedi-Arabië.

Ook maakt Niger onderdeel uit van de G5, een samenwerkingsverband tussen de Sahel landen dat is opgericht in 2015. Hierdoor gebeurt er heel veel. Een groot aantal landen heeft hier de afgelopen jaren ambassades geopend, en ook worden veel bi-, tri- en multilaterale projecten ontplooid. De missie EUCAP Sahel Niger is sinds 2012 aanwezig in het land en ondersteunt de Nigerese binnenlandse veiligheidsdiensten bij het versterken van hun capaciteiten door middel van training, advies en het leveren van materieel.

Een van de doelen van de missie is het ondersteunen bij de coördinatie van al deze internationale activiteiten. Ik ben werkzaam op de International Coordination afdeling van de missie. Deze heeft als doel de missie naar ‘buiten toe’ te vertegenwoordigen en de samenwerking met andere organisaties en programma’s die op hetzelfde terrein werken te coördineren. Hiervoor proberen we in kaart te brengen welke activiteiten door welke landen worden ondernomen op het gebied van veiligheid en , stimuleren we de verschillende landen en organisaties die op hetzelfde domein werken, zoals grensbewaking of de nationale veiligheidsstrategie, om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren.

Hoe is de samenwerking met Den Haag?

Omdat ik uitgezonden ben via de Civiele Missie Pool van Buitenlandse Zaken ben ik niet direct in dienst van Den Haag. Toch heb ik gemerkt dat het gunstig kan zijn om als Nederlander in een EU-missie werkzaam te zijn. De lijntjes met Den Haag zijn korter, waardoor je sneller kunt schakelen als dit nodig is. Het bezoek van minister Blok anderhalve maand geleden vergde veel voorbereiding en planning, dus kwam het goed van pas dat ik goede contacten heb in Den Haag, evenals met de Tijdelijk Zaakgelastigde (tijdelijk ambassadeur) in Niamey.

Een ander voorbeeld van een goede samenwerking was de Nederlandse financiering van mobiele grensteams in Niger, zoals aangekondigd door de minister tijdens zijn bezoek. Omdat ik vanuit de missie snel kon inspelen op de informatiebehoefte van het ministerie, verliepen de procedures vlotter. Als al deze communicatie via de officiële kanalen zou zijn verlopen had het waarschijnlijk langer geduurd. De contacten zijn goed en het helpt voor beide kanten om regelmatig met elkaar te blijven spreken. Zo weten we allebei wat er speelt en kunnen we eventuele kansen en problemen op tijd identificeren en hier goed op inspelen.

Voorlichting aan de Nigerese politie

Anne Sophie is een van de in totaal 37 uitgezonden Nederlandse civiele experts. Op 14 januari 2019 start de werving voor nieuwe civiele experts. Meer weten? Kijk op de website of neem contact op met de Directie Veiligheidsbeleid door een e-mail te sturen naar dvb-cv@minbuza.nl.