Tekst Nynke Broos

In 2015 is het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) opgericht. Als medeoprichter en co-voorzitter heeft Nederland significant bijgedragen aan het succes van het GFCE. In slechts enkele jaren wist het GFCE uit te groeien tot hét coördinerende platform voor wereldwijde cybercapaciteitsopbouw. Dit jaar viert het GFCE zijn vijfde verjaardag. De Veiligheidsdiplomaat staat stil bij de belangrijkste successen van het GFCE.

"Leestijd: 3 minuten"

Lancering van een platform voor internationale samenwerking

Internationale samenwerking is cruciaal voor zowel de digitale weerbaarheid als economische ontwikkeling van Nederland, omdat digitale netwerken niet aan landsgrenzen gebonden zijn. Nederland spant zich daarom in om wereldwijd cybercapaciteit te versterken en de digitale kloof tussen landen te verkleinen. In 2015 heeft Nederland met 41 andere landen en internationale organisaties een belangrijke stap gezet met de lancering van een pragmatisch, bottom-up platform voor internationale samenwerking: het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). De visie van het GFCE onderschrijft dat iedereen ter wereld moet kunnen profiteren van de voordelen van ICT door middel van een open, vrije en veilige digitale wereld. Via het GFCE komen landen, bedrijven en internationale organisaties bijeen om kennis en expertise te delen op het gebied van cybercapaciteitsopbouw.

De ontwikkeling van het GFCE

Sinds de lancering in 2015 heeft het GFCE veel ontwikkelingen doorgemaakt. In de eerste twee jaar lag de focus op het leggen van een goede basis en uitbreiding van het GFCE netwerk. GFCE leden en partners werkten aan initiatieven en ontwikkelden een reeks GFCE global good practices. De volgende stap was om binnen de GFCE community cyber kennis en expertise beschikbaar te stellen en met elkaar te delen. In 2017 werd met het Delhi Communiqué het belang van cybercapaciteitsopbouw op hoog politiek niveau erkend. Met het Delhi Communiqué werden de vijf meest belangrijke thema’s voor internationale samenwerking op cybercapaciteitsopbouw geïdentificeerd. Dit gaf het GFCE de noodzakelijke politieke impuls en bracht focus aan in de verdere koers. In 2018 werden werkgroepen opgericht waarin GFCE leden en partners samenwerken aan projecten die zijn gestructureerd rond de vijf thema’s. De werkgroepen fungeren als de motor van het GFCE, brengen vraag en aanbod bij elkaar (clearing house functie) en zorgen voor coördinatie op het delen van kennis en expertise.

De belangrijkste resultaten

Afbeelding 1 geeft een overzicht van de belangrijkste successen van het GFCE. Zo werden er in de afgelopen vijf jaar meer dan 50 GFCE-evenementen georganiseerd. Deze wereldwijde aanwezigheid wierp haar vruchten af: de GFCE community bestaande uit publieke- en private partijen groeide van 42 in 2015, naar meer dan 115 in 2020. Ook werd een online kennisportaal gelanceerd en groeide het aantal initiatieven tot maar liefst 21. Bovendien vervult het GFCE zijn clearing house functie door momenteel vijf landen met een hulpverzoek te koppelen aan GFCE leden of partners die steun kunnen bieden. Daarbij zijn er financieringsmogelijkheden voor GFCE projecten en activiteiten gecreëerd.

Afbeelding 1: Een overzicht van de belangrijkste resultaten van het GFCE

Blik op de toekomst

In april 2020 bestaat het GFCE vijf jaar. Het GFCE heeft zich weten te manifesteren als een community-driven platform met een doelgerichte aanpak. Daarnaast bereikte het GFCE een andere mijlpaal met de oprichting van de GFCE Stichting door Nederland begin dit jaar. De overgang naar een onafhankelijke stichting heeft deuren geopend die cruciaal zijn voor de continuïteit, duurzame groei en verdere internationalisering van het GFCE. Het verdere succes van het GFCE zal een grote impact hebben op de versterking van de mondiale cybersecurityketen, en daarmee ook de digitale weerbaarheid en economische groei van Nederland.