Nieuwe Podcastserie!

In het nieuwe seizoen van de podcastserie #DiplomatieRaakt nemen zes ambassadeurs je mee achter de schermen van hun werk.

Reisjournalist Liesbeth Rasker praat daarin onder andere met Simon Smits (Ambassadeur in Verenigd Koninkrijk) en Irma van Dueren (Ambassadeur Jemen) over hoe je ambassadeur wordt en hoe het is om ambassadeur te zijn

🎧 Luister hier de podcasts 👉 https://www.rijksoverheid.nl/podcastBZ

#diplomatieraakt #wezijner

Strong Cities Network

Op 22 april nemen vertegenwoordigers van de NCTV, de gemeente Den Haag, het Veiligheidshuis Haaglanden en de directie Veiligheidsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met de regionale veiligheidscoördinator in Amman deel aan een digitale ‘rondetafel’ over het Strong Cities Network, een wereldwijd netwerk ondersteund door het Institute for Strategic Dialogue, waaraan Nederland bijdraagt voor Libanon en Jordanië. Een fysieke bijeenkomst met lokale burgemeesters en vertegenwoordiging moest helaas worden uitgesteld vanwege het coronavirus, maar samen met de nationale counterparts op het gebied preventing violent extremism in de landen is besloten om in afgeslankte vorm wel alsnog te praten over de activiteiten van het netwerk. Het Strong Cities Network helpt nationale overheden en gemeentes met het inrichten en uitvoeren van hun strategieën voor het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Dit gebeurt onder andere door het oprichten en de inzet van gemeentelijke Prevention Networks – de lokale tegenhangers van de Nederlandse Veiligheidshuizen – en door beleidsmakers en burgemeesters in contact te brengen met hun counterparts in andere landen (zoals Nederland) zodat ze kunnen leren van hun ervaringen. Zodra het weer mogelijk is, zullen ter plaatse rondetafels worden georganiseerd waar diverse burgemeesters en andere uitvoerders uit Libanon, Jordanië en Nederland bij aanwezig zullen zijn.

Tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich wereldwijd in voor de veiligheid van Nederland. Onze nationale veiligheid is immers voor een belangrijk deel afhankelijk van ontwikkelingen in het buitenland. De dreigingen die uitgaan van bijvoorbeeld terroristische aanslagen, cyberaanvallen, ongewenste buitenlandse inmenging, militaire druk op ons grondgebied, en aanvallen op vitale economische processen, vinden hun oorsprong veelal in het buitenland. Al deze dreigingen hebben een directe impact op Nederlanders, Nederland en het Koninkrijk. Daarom werken we met vele partners van binnen én buiten Nederland samen om de dreigingen het hoofd te bieden. Hoe we dat doen, staat beschreven in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) van het kabinet. Benieuwd naar de resultaten? De eerste tussenrapportage van de GBVS, met een overzicht van de veranderende mondiale trends en dreigingen op veiligheidsgebied èn de resultaten van onze inzet, verscheen vorige week. Lees hem hier!

Lancering Task Force Takuba

Op 27 maart vond de lancering plaats van Task Force Takuba. Deze nieuwe Taakgroep ondersteunt de Malinese strijdkrachten bij gevechtsoperaties tegen terroristische groeperingen in de Liptako-Gourma-regio in de Sahel. Nederland steunt Takuba en zal een bijdrage leveren van één of twee stafofficieren. Lees er meer over in deze Kamerbrief.

Benoeming Herna Verhagen in NAVO reflectiegroep

De bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken (de Foreign Ministers Meeting, of kortweg: FMM) was ook het startschot voor het zogenoemde reflectieproces. In december vorig jaar besloten de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO dat de politieke dimensie van de NAVO versterkt moest worden en moest worden nagedacht over hoe de NAVO in staat kon blijven het hoofd te bieden aan huidige en ook toekomstige dreigingen (zoals bijvoorbeeld cyber). Directe aanleiding hiervoor was de Turkse inval in noordoost Syrië, die president Macron de opmerking ontlokte dat de NAVO hersendood was. Een groep bestaande uit vijf vrouwen en vijf mannen met diverse achtergrond en afkomstig uit alle windstreken van het bondgenootschap is aangewezen om de secretaris-generaal van de NAVO te adviseren over hoe die politieke dimensie van het militaire bondgenootschap versterkt kan worden en hoe de NAVO goed voorbereid kan zijn en blijven op dreigingen van verschillende aard. De groep zal voor de volgende FMM in december 2020 aanbevelingen hierover doen. Uiteindelijk moet dit proces leiden tot besluitvorming op de NAVO Top in 2021. Een Nederlandse maakt deel uit van de adviesgroep. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft Herna Verhagen, CEO van PostNL, benoemd tot lid van deze groep. Mevrouw Verhagen heeft jarenlange ervaring in de top van het bedrijfsleven. Daarnaast is zij expert op het gebied van cyberveiligheid. Hierover heeft zij de Nederlandse overheid geadviseerd in een rapport uit 2016. Met haar ervaring en expertise vormt Herna Verhagen een enorm waardevolle toevoeging aan de internationale adviesgroep.

Meer informatie over de adviesgroep en de samenstelling vind je hier en hier.

Gevolgen COVID-19 op missies en operaties

Corona heeft ook gevolgen voor enkele missies waarin Nederlandse militairen, civiel experts en politiefunctionarissen actief zijn. In deze Kamerbrief lees je meer over de gevolgen van COVID-19 op missies en operaties.