Tekst Sladjana Cemerikic

Op 31 maart lanceerde de EU een nieuwe maritieme operatie in het Middellandse Zeegebied. Operatie Irini (wat ‘vrede’ in het Grieks betekent) zal bijdragen aan de uitvoering van het wapenembargo van de Verenigde Naties (VN) tegen Libië. Irini vervangt operatie Sophia, die per 31 maart werd beëindigd.

Leestijd 3 minuten

Libië bevindt zich sinds de val Gadaffi in 2011 in een diepe crisis. De situatie is verder verslechterd sinds de aanval van generaal Haftar en zijn Libyan National Army op Tripoli begin april vorig jaar. Libië is steeds meer een internationaal strijdtoneel waar ook andere landen, zoals Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte bij betrokken zijn. In januari dit jaar organiseerde Duitsland in Berlijn op verzoek van de VN een internationale conferentie om met de meest betrokken landen afspraken te maken over een duurzaam staakt-het-vuren, volledige implementatie van het VN-wapenembargo en terugkeer naar het politieke proces.

De EU heeft de afspraken van de Berlijn-conferentie verwelkomd en aangekondigd zich te zullen inzetten voor implementatie van het wapenembargo. De VN Veiligheidsraad heeft immers in februari 2011 door middel van het embargo alle import en export van wapens en ander militair materieel van en naar Libië verboden. Op 23 maart bereikte de EU een politiek akkoord over de nieuwe operatie en besloot tevens Operatie Sophia, opgericht in 2015 met als doel om de mensensmokkelnetwerken te ontwrichten, te beëindigen.

Wat gaat Irini doen?

Operatie Irini heeft als belangrijkste taak te zorgen dat de strijdende partijen in Libië geen wapens meer ontvangen. Irini zal door middel van satellieten de wapenleveranties monitoren en met patrouilleschepen in de internationale wateren voor de kust van Libië varen en op die manier het VN-wapenembargo handhaven. Daarnaast zal Irini - net als Sophia - het personeel van de Libische Kustwacht trainen op het gebied van preventie van mensensmokkel, met vliegtuigen en drones de Libische autoriteiten steunen bij de bestrijding van mensensmokkel en informatie verzamelen tegen illegale oliesmokkel.