Tekst Dominique Kok

Beleidsmedewerker van de directie Veiligheidsbeleid Dominique Kok reisde vorige maand naar Algerije. Ze bracht daar een bezoek aan een aantal projecten die Nederland steunt om gewelddadig extremisme te voorkomen. Wat kwam Dominique daar allemaal tegen en hoe helpt de Nederlandse steun? Lees het hieronder.  

Leestijd: 2 minuten

ingang MINURSO
MINURSO

Kampen in de woestijn

Eén project is in Zuidwest Algerije, middenin de woestijn. Hier bevinden zich al 43 jaar verschillende grote vluchtelingenkampen voor de Sahrawi bevolking, ondersteund door de VN-missie MINURSO. “Een bezoek aan dit gebied is een enorme logistieke operatie. Er wordt alleen ‘s nachts gevlogen en omdat we onze tijd zo goed mogelijk wilden benutten, heb ik 2 nachten niet geslapen! Toch was het elke minuut waard. De veerkracht en het doorzettingsvermogen van de lokale bevolking heeft een enorme indruk op mij gemaakt.”

Van de bewoners van de kampen is het grootste gedeelte onder de 25 jaar. Zo’n 40.000 Sahrawi jongeren wonen hier. Zij zijn hier geboren en hebben nooit ergens anders gewoond. Met hulp van Algerije en een aantal Europese landen, krijgen sommige jongeren studiebeurzen om te kunnen studeren. Daarna keren zij weer terug, om iets te kunnen betekenen voor hun families en gemeenschap.

Klaarstomen voor de toekomst

Het is belangrijk om te voorkomen dat deze jongeren een uitzichtloos bestaan leiden en om ze weerbaar te maken tegen extremistisch gedachtegoed. Nederland steunt daarom een project van UNICEF gericht op het trainen van jongeren in vaardigheden die hen goed van pas komen in het leven. Zij leren hoe zij kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door hun eigen bedrijf op te richten. Ook worden ze getraind in vaardigheden als kritisch denkvermogen en sociale maatschappelijke betrokkenheid. Zo kunnen de jongeren ook anderen in het kamp stimuleren om kritisch na te denken of zich in te zetten voor hun gemeenschap. Hiermee kunnen zij iets van hun toekomst maken. Want zonder perspectief worden zij kwetsbaar voor terroristische organisaties. Die spelen in op uitzichtloosheid en proberen daarmee jongeren te verleiden tot extremistisch geweld.

Dromen en zorgen voor de toekomst

Dominique sprak ter plaatse met een groep jongeren over hun dromen, zorgen, maar ook over hun favoriete Netflix series. De grootste zorg die de jongeren hebben, is dat hun situatie wordt vergeten door de internationale gemeenschap. Ze zijn bang dat donoren hun hulp zullen stopzetten door het gebrek aan zicht op een politieke oplossing voor de situatie. Bezoeken zoals deze worden daarom ontzettend gewaardeerd. De politieke betrokkenheid van de jongeren laat zien dat projecten hun vruchten afwerpen. Zij zijn bezig met hun toekomst en willen iets betekenen voor hun gemeenschap. Daardoor vallen zij minder makkelijk ten prooi aan terroristische organisaties.

De grootste zorg die de jongeren hebben, is dat hun situatie wordt vergeten door de internationale gemeenschap

Op de vraag naar hun doelen voor de toekomst, antwoordde een Sahrawi meisje: “Ik wil mij inzetten voor de rechten van de vrouw, wereldwijd, en zorgen dat er genoeg ruimte is voor vrouwen om te kunnen uiten wat hun behoeftes zijn”. Dominique: “De motivatie van de Sahrawi jongeren om zich te ontwikkelen is indrukwekkend. Sommige jongeren spreken wel 5 talen! Ik ben blij dat wij als Nederland ons steentje bijdragen. We moeten ons er voor blijven inzetten, dat het voor de Sahrawi jongeren niet bij dromen blijft.”

Dominique in gesprek
Dominique in gesprek met een aantal jongeren