Jaarbericht 2018

Dit artikel hoort bij: Bedrijfsvoering IenW 01

Drie helden van bedrijfsvoering

Kantoor Rijnstraat

Foto Jurgen Huiskes

De mensen die zorgen dat onze applicaties doen wat ze moeten doen. Die zorgen dat vervoer zo soepel is geregeld dat je er niet bij stil staat. Die digitalisering geen bedreiging vinden maar naar hun hand zetten. Het zijn de stille krachten van de Bedrijfsvoering. Tijd om ze in het zonnetje te zetten.  

Guus Bierman – Coördinator Vervoer

Dit zegt leidinggevende Ginny Moesker over Guus:

‘Guus is een stevige persoonlijkheid en al jaren een grote kracht achter de schermen op het gebied van vervoer. Hij heeft afgelopen jaar, samen met collega Patty Warmer, de invoering van de nieuwe mobiliteitskaart geregeld, die inging op 1 januari. Duizenden ambtenaren konden snel en eenvoudig de nieuwe kaart aanvragen en krijgen, en de oude kaarten zijn weer ingenomen. Guus is betrouwbaar, heeft zorg en humor en kijkt altijd hoe het beter kan.’

En dit zegt Guus zelf:

‘Het was een druk jaar. We waren ook druk met leenkaarten, we gingen over op een ander registratiesysteem en er waren veel wisselingen wat betreft de auto van de zaak. Het leuke aan dit werk is wat mij betreft het persoonlijke contact. Ik ben echt een vraagbaak. Het geeft me de prettige ervaring dat ik nuttig ben.’

Portret Sanjay Misri

Hamza Chouaibi – Servicedesk Financiën

Dit zegt teamleider A.J. Klijn over Hamza:

‘Door krapte in personeel liepen we flink achter met betalingen en het archiveren van de reisdeclaraties. In het kort: toen kwam Hamza en kwam alles weer goed. Hij is digitaal enorm handig, werkt moeiteloos op vier schermen in vier programma’s tegelijk. Hij doet z’n oortjes in en hij gaat. Hamza is snel, zorgvuldig, attent en behulpzaam.

We zijn natuurlijk geautomatiseerd, inmiddels steeds verder gedigitaliseerd en nu op weg naar robotisering. Aan Hamza zie je hoe het kan.’

En dit zegt Hamza zelf:

‘Ik heb inderdaad een positieve kijk op digitalisering. Vragen als ‘waar moet een systeem naar kijken’, ‘wat accepteert het’ en ‘welke programma’s gebruik je’ – ik vind dat fascinerend. Je bent veel minder tijd kwijt aan data-entry en als gevolg daarvan houd je stukken interessanter werk over, waarvoor je echt mensen nodig hebt.

Het hoogtepunt van 2018 voor mij was het afwikkelen van Bureau Reizen i.v.m. de overheveling naar TEM.’

Sanjay Misri – Adviseur Informatiebeveiliging

Dit zegt teamleider Dennis Stinissen over Sanjay:

‘Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zoiets heeft natuurlijk consequenties voor alle systemen en applicaties van IenW, die in beheer zijn bij IBI. AVG moest geïmplementeerd worden en daar konden we in Q4 van 2017 pas echt goed mee beginnen. Veel meer applicaties dan wij in zicht hadden, bleken persoonsgegevens te gebruiken. Sanjay is hier vol ingedoken en heeft de implementatie stevig ingezet.

Aan de voorkant, als gebruiker van de applicaties, merk je niet dat er iets is veranderd. Aan de achterkant moeten echter allerlei stappen en processen worden geregeld met leveranciers en collega’s. Dat heeft Sanjay heel goed gedaan en hij is nu nog steeds vraagbaak op dit onderwerp.

Vanuit informatiebeveiliging is dit echt een enorm succesverhaal.’

Dit zegt Sanjay zelf:

‘Als overheid zijn wij een enorme verzamelaar van persoonsgegevens en het is erg belangrijk dat wij met die gegevens zorgvuldig en verantwoord omgaan. De AVG was voor mij een eyeopener.

Ik vond het erg interessant en leerzaam om in de wereld van de privacy te duiken. Ik ben zelf beter gaan nadenken over wat privacy nou is, en heb mij verdiept in de rechten die wij op dit vlak hebben. Ik ben het persoonlijk ook belangrijker gaan vinden en ga nu bewuster en terughoudender om met het delen van persoonlijke informatie op social media. Daarnaast vind ik het fijn dat ik nu collega’s passende adviezen kan geven op het gebied van informatiebeveiliging én privacy.’