Foto Jurgen Huiskes

16 vragen aan Hillie Beentjes, de nieuwe hoofddirecteur FMC

U trad op 1 augustus 2018 aan als de nieuwe hoofddirecteur Financiën, Management en Control. Wat trof u aan?

‘Ik was erg getroffen door de combinatie van professioneel enthousiasme en hart voor waar we mee bezig zijn. Ik zie dat overal bij IenW, zeker ook bij FMC en IBI. Het heeft, denk ik, te maken met het feit dat we als ministerie met heel tastbare zaken bezig zijn – denk alleen al aan de bruggen, het water, de sporen en wegen – waar bijna iedere Nederlander dagelijks mee te maken heeft.’

U werkte eerder bij onder meer Defensie en Financiën. Wat zijn de meest in het oog springende verschillen en overeenkomsten met IenW?

‘Dit is mijn vijfde ministerie. Ik vind vergelijken heel gevaarlijk (lacht), maar vooruit: IenW lijkt meer op Defensie dan op Financiën. Je treft hier eenzelfde familiegevoel en betrokkenheid aan. Bij Financiën ligt het accent meer op de intellectuele uitdaging, wat overigens ook heel mooi is!’

‘Je kunt veel meer dan je denkt.’

Hoe ziet u de relatie en samenwerking tussen FMC en IBI?

‘Ik ben heel erg voor samenwerking. We werken in dezelfde organisatie, we hebben hetzelfde belang. Tegelijkertijd zie ik op onderdelen best spanning, een neiging tot competitie. Er lijkt soms het gevoel te leven dat FMC de baas is omdat het de kaders stelt. En dat IBI er vooral is voor de uitvoering. Dat kan beter. Een mooi voorbeeld: we zijn nu bezig met de begrotingsvoorbereidingen en dat doen we samen. In de praktijk betekent dat gewoon dat je regelmatig terugkoppelt en zorgt dat je elkaar niet voor verrassingen stelt.'

Wat krijgt in uw visie de komende jaren grote nadruk?

‘De belangrijkste ontwikkeling die ik op IenW zie afkomen, is de informatievoorziening (IV), ofwel: de door ICT gedreven veranderingen. Wat betekenen ze voor ons? Zijn we daarop toegerust? Hoe gaan we ermee om?
Ik zie drie hoofdvragen. Ten eerste: welke invloed heeft de veranderende IV op ons primaire proces? Daarbij moet je denken aan vragen als: welke invloed heeft ‘zelfrijdend’ op ons verkeer en onze infrastructuur? En: wat betekenen de ICT-veranderingen voor onze bruggen en sluizen? Ten tweede: wat betekent het steeds meer data-gedreven werken voor onze beleidsontwikkeling? En ten derde: ons werk in bedrijfsvoering gaat ook veranderen. Er zal, bijvoorbeeld door robotisering, veel veranderen in de manier waarop we administratie voeren.

Dat zijn grote ontwikkelingen die voor flinke transities gaan zorgen. Daar kijk ik overigens niet met grote zorg naar. Integendeel, ik hou van reuring.’

Portret Hillie Beentjes

‘Een goede leidinggevende biedt richting, ruimte en vertrouwen.’

Welke drie eigenschappen heeft, wat u betreft, een goede leidinggevende?

‘Het vermogen richting, ruimte en vertrouwen te bieden. Richting bied je aan de voorkant, bijvoorbeeld door kaders te stellen. Ruimte bied je als blijkt dat mensen zelf hun werk willen oppakken. En vertrouwen bieden is kunnen loslaten.
Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik vind dat ik soms de neiging heb me teveel te willen bemoeien met wat er moet gebeuren.’

Welke eigenschap komt u het meest van pas in uw werk?  

‘Ik ben analytisch sterk en kom snel tot de kern van het probleem.’

Welke eigenschap zou u graag willen hebben? 

‘Iets meer loslaten.’

Wat is onmisbaar voor een ambtenaar?

‘Je moet politiek-bestuurlijk gevoel hebben - aanvoelen wanneer iets politiek belangrijk kan worden. Wanneer de SG of minister moet worden geïnformeerd. Je moet dus ook weten hoe de hazen lopen in de organisatie.’

Heeft u stokpaardjes?

‘Ik kan, binnen onze ambtelijke context, slecht tegen het begrip ‘klant’. Een klant is iemand die naar een winkel gaat om zo snel en goedkoop mogelijk iets te kopen. Vind hij het niet in de ene winkel, dan gaat hij naar een andere winkel. Maar een ambtenaar bij IenW kan niet ergens anders naartoe. Die moet verplicht afnemen bij IBI. Bij de overheid is de interne klant domweg niet per definitie koning. Natuurlijk probeer je rekening te houden met wensen. Maar het begrip ‘klant’ roept verkeerde verwachtingen op, die we niet waar kunnen maken.

Ander stokpaardje: ‘kan het simpeler?’ Ik hou van eenvoud, van oplossingen die uitblinken in eenvoud. Soms maken we zaken onnodig complex. Dan roep ik graag: waarom doen we dit ook weer met elkaar? Dat helpt dan om van de zijpaden terug te komen op het hoofdpad.’       

Hillie Beentjes

‘Ik kan slecht tegen het begrip 'klant'.’

Welke eigenschappen waardeert u in de mensen met wie u werkt?

‘Betrokkenheid en inzet. Wat ik graag meer zou willen zien: durf en kritische houding. Iedereen is heel loyaal aan de organisatie. Op zich is dat natuurlijk goed. Maar ik versta daar ook onder dat je, op een constructieve manier, kritisch durft te zijn. Juist dat levert een toegevoegde waarde, die zorgt dat dingen beter worden.’

Wat zijn uw favoriete bezigheden? 

‘Wandelen door Delft, en dan iedere keer weer iets nieuws zien. Onze twee nieuwsgierige en veel aandacht vragende poezen. Spelletjes doen met het gezin. En ik sta elke zaterdag langs de lijn bij de korfbalwedstrijden van mijn kinderen.’

Waar gelooft u in?

‘Dat je heel veel dingen kunt beïnvloeden. Je bent er zelf bij. Als je iets echt wilt, is er heel veel mogelijk. Je kunt vaak veel meer dan je denkt.’

Wat beschouwt u als onmisbaar?

‘Familie en gezin.’

Wat is uw idee van geluk? 

‘Zie vorige vraag. Maar ook de eerste keer in het jaar dat je de lente ervaart. Succes op het werk. Meer in het algemeen: kunnen genieten van de kleine dingen.’  

Welke kunstvorm ligt u het meest na aan het hart en waarom?

‘Moeilijke vraag. Ik hou erg van muziek en in het bijzonder van musicals. Ik beken: Soldaat van Oranje heb ik inmiddels vijf keer gezien.’

Wat is uw levensmotto?

‘Geniet van hetgeen je hebt. Ook als dat kleine dingen zijn.’