Dit artikel hoort bij: Energie op Rijksgrond 1

Hernieuwbare energie op rijksgrond

Luchtfoto van de nieuwe situatie langs de A6 bij Lelystad

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 zeventig procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Ruimte is daarbij een uitdaging. We kunnen de klimaatdoelen alleen maar halen als we ruimte dubbel benutten. Zonnepanelen op daken zijn daarvan een voorbeeld, maar energie kan ook opgewekt worden langs snelwegen, of op water. Het Rijk bezit ruim 4.000 km² grond en meer dan 10.000 km² wateroppervlakte. Hoe die ruimte het beste ingezet kan worden om energie op te wekken verkennen we in de pilot Hernieuwbare energie op rijksgrond.

In tien projecten leren we al doende hoe we op een efficiënte, (kosten)effectieve manier én met maatschappelijk draagvlak rijksgrond aan marktpartijen ter beschikking kunnen stellen. In het pilotprogramma wordt onder andere onderzocht welk type locaties geschikt zijn, welke randvoorwaarden er gelden en op welke wijze de grond, binnen geldende wet- en regelgeving, kan worden aangeboden aan de markt. De leerervaringen passen we direct toe in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), de opvolger van de pilot. Meer weten over de projecten? Dat lees je in het artikel Hoe ver zijn de projecten?

In zowel het pilotprogramma als in OER werken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zon langs de A7

Vier knooppunten langs de A7, van Wognum tot en met Middenmeer, worden op Biedboek.nl aangeboden voor de ontwikkeling van zonneparken.

IJsseloog

Baggerspeciedepot IJsseloog biedt kansen voor dubbel gebruik met (drijvende) zonnepanelen. Rijkswaterstaat onderzoekt of en hoe deze functies veilig met elkaar te combineren zijn.

Drentse Zonneroute A37

De Drentse Zonneroute A37 loopt tussen Hoogeveen en de Duitse grens (42km). Met inbreng vanuit de omgeving is een provinciaal inpassingsplan opgesteld om de zonneroute een passende plek te geven in het landschap.

A6 Zon Lelystad-Dronten

Langs de A6 tussen Lelystad en Dronten is ruimte voor 93 hectare zonnepanelen. In de volgende projectfase werken de betrokken partijen deze plannen verder uit.

Zonnepark Slufter

Baggerspeciedepot de Slufter heeft de potentie voor het grootste drijvende zonnepark van Europa van ruim 100 MW, daarnaast zal de Slufter in gebruik blijven als depot voor verontreinigd slib.

Avelingen

Samen met gemeente Gorinchem onderzoeken we de kansen en beperkingen voor windenergie in het zoekgebied Avelingen.

Twentse Duurzaamheidsroute A35

Alle betrokken gemeenten, provincie, waterschap en het Rijk verkennen met de netbeheerder wat de mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken langs de A35 en N35 tussen Nijverdal en Enschede.

EZK-pilotproject A50

Samen met gemeente Son en Breugel onderzoeken we hoe op twee mogelijke locaties langs de A50 zonneparken kunnen worden ontwikkeld en financiële participatie een plek kan krijgen.

Kreekraksluizen

Drijvende zonnepanelen bij de Kreekraksluizen gaan onderdeel uitmaken van het energielandschap in de gemeente Reimerswaal waar natuur en landschap gecombineerd worden met het opwekken van energie.

Krammersluizen

Energiecoöperaties Zeeuwwind en Deltawind zijn gestart met de ontwikkeling van het drijvend zonnepark bij de Krammersluizen. Gelet op de functie van de sluis, de waterkering, natuur en milieu wordt de potentie van het zonnepark tussen de 20 en 50 MW geschat.