Michèle Blom is sinds 15 mei 2017 directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

‘Wij willen ons maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden’. Het coalitieakkoord is er helder over: Nederland streeft ernaar de klimaatdoelstellingen te halen. De regering scherpt de doelstellingen voor 2030 aan tot tenminste 55 procent CO2-reductie. Om dit doel zeker te halen richten we ons in het beleid op circa 60 procent reductie in 2030. Dat betekent een grote opgave als het gaat om het opwekken en transporteren van duurzame energie.

Deze duurzame omslag zal een gezamenlijke inspanning zijn, van individuen, van bedrijven en coöperaties, van dorpen, steden, waterschappen, provincies, netbeheerders en Rijk. Daarom vind ik het zo belangrijk de ervaringen te delen die wij opdoen in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond. In dit programma werken Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan tien projecten. Daarmee leren we hoe we rijksgrond kunnen inzetten voor de opwek van duurzame energie. De leerervaringen zijn divers; ze gaan van financiering tot biodiversiteit, van burgerparticipatie tot de techniek van drijvende zonnepanelen. Ik hoop dat onze ervaringen anderen inspireren bij de voorbereiding en uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES). Zodanig dat de ambitie van 35 TWh aan duurzame energie op land kan worden gerealiseerd.

Zowel het pilotprogramma als het vervolgprogramma Opwek Energie op Rijksvastgoed illustreren de beweging naar een nieuwe overheid. Eén die niet denkt ‘ga ik er wel over?’, maar een overheid die met open vizier kijkt naar de maatschappelijke opgaven en hoe we die samen gaan klaren. Dat is nodig. De ruimtelijke opgaven zijn groot. De woningbouw, de veranderingen in de landbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie: ze hebben allemaal ruimte nodig. Als je alle opgaven bij elkaar optelt, is er te weinig Nederland. We zullen de ruimte slim en meervoudig moeten benutten. Dat is wat wij als rijksuitvoeringsorganisaties beogen. Dat is wat we met u zouden willen bereiken voor een mooi, bewoonbaar en leefbaar Nederland.

Met een hartelijke groet,

Michèle Blom
Directeur-generaal Rijkswaterstaat