In het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond zijn tien projecten opgestart. Aan de hand van verschillende fasen laten we zien hoe een project van start tot finish verloopt.

Status projecten

In onderstaande afbeelding vind je een overzicht van de fase waarin de projecten zich bevinden in januari 2022. Maar een voorverkenning of inschrijvingsfase – wat houdt dat precies in? Welke activiteiten vinden in deze fases plaats? Dat lees je in de tijdlijn onder de visual. Ook vind je daar allerlei voorbeelden: hoe brengt het team rond project A35 verschillende visies op ruimtelijke inpassing en participatie samen? En hoe krijgen waterkwaliteit en veiligheid vorm in project Krammer?

Fases van een projectDe projecten doorlopen een paar fases: een voorverkenning, verkenning, planvorming, de openbare inschrijving en de exploitatie. De eerste drie fases omvatten de voorbereiding van het project. In de inschrijffase vindt de openbare inschrijvingsprocedure plaats en in de exploitatiefase realiseert en beheert (exploiteert) de winnende partij het energiepark. In de eerste fases ligt het zwaartepunt bij het Rijk en is veel aandacht voor (ruimtelijke) inpassing en omgevingsmanagement. Om een zo effectief mogelijke aanpak te ontwikkelen, varieert de mate van voorbereiding van de pilotprojecten.

Voorverkenningsfase

Verkenningsfase

Planvormingsfase

Inschrijffase

Exploitatiefase