Op vier knooppunten langs de A7, tussen Hoorn en de afsluitdijk, worden zonnepanelen geplaatst. Eind 2022 heeft projectontwikkelaar Ecorus de openbare inschrijving gewonnen. René Houtwipper, werkzaam bij Ecorus is enthousiast. “De gemeenten, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben al het voorbereidende werk gedaan, nu is het aan ons om het over te nemen en een succes van het project te maken.”   

Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid bij de gemeente Medemblik

Ecorus werkt in heel Nederland aan zonne-projecten. “Bij ieder project is draagvlak essentieel. Bij het project Zon langs de A7 zijn wij verantwoordelijk voor de participatie. Er is nu alleen nog grond, die Rijkswaterstaat en HHNK beschikbaar hebben gesteld. Natuurlijk is er een verkenning gedaan en is de haalbaarheid van het project getoetst, maar het is nu aan ons om er een succes van te maken. We beginnen met het project te laten landen in de omgeving en mensen te betrekken. We organiseren bijeenkomsten, zodat we de wensen en ideeën uit de omgeving boven tafel krijgen. Op deze manier willen we een breed draagvlak ontwikkelen zodat de rest van het traject soepel verloopt.”  

“Bij ieder project is draagvlak essentieel”

Heel nieuw beleid ontwikkeld

Het is niet de eerste keer dat mensen rond de A7 horen van het project. “Zon langs de A7 loopt al een aantal jaar”, vertelt Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid bij de gemeente Medemblik. “We hebben al gecommuniceerd over de plannen en opgehaald welke zorgen en wensen er zijn vanuit de omgeving. Draagvlak vinden wij belangrijk, maar hoe realiseer je dit? Dat is een nieuw vraagstuk voor gemeenten. We hebben voor dit project, samen met de gemeente Hollands Kroon een heel nieuw participatiebeleid geschreven. Daar moesten we echt even voor gaan zitten. Hoe moesten we bijvoorbeeld bepalen welke eisen we stelden aan de projectontwikkelaar om participatie vorm te geven? Hoe betrek je de omgeving? En, hoe kan de omgeving meeprofiteren? We zijn hierbij heel goed ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mede door hun ervaring en feedback hebben we nu een goede basis.”  

René Houtwipper, projectontwikkelaar Zonneparken bij Ecorus

Het beleid van de gemeenten is meegenomen als onderdeel in de openbare inschrijving die Ecorus heeft gewonnen. "Aan ons de taak om het beleid nu goed uit te voeren ”, vertelt Houtwipper.  De omgeving betrekken is altijd spannend, maar tegelijkertijd hebben we ook te maken met vergunningstrajecten. Ook technisch zijn deze locaties uitdagend. De A7 is een rijksweg met specifieke eisen, waar we zowel tijdens de ontwikkeling, realisatie en exploitatie rekening mee moeten houden. Al deze details zijn ook weer belangrijk voor de proces- en financiële participatie. Hoe maken we dit interessant voor mensen? Daar denken we momenteel over na.” 

“We beginnen met het project te laten landen in de omgeving en mensen te betrekken”

Op ons kan je bouwen

Van der Valk vindt het belangrijk dat Ecorus deze rol op zich neemt. “Participatie is geen taak voor de gemeente. We geven wel aan wat de omgeving belangrijk vindt. We hebben bijvoorbeeld goed contact met onze dorpsraden. We vinden het belangrijk dat Ecorus de dorpsraden vanaf het begin betrekt. Op deze manier ontstaat een hele fijne samenwerking. Ik hoop dat we dit vast kunnen houden en met elkaar tot een mooi project kunnen komen, waar iedereen achter staat.” Houtwipper onderstreept dit nogmaals. “Draagvlak is onmisbaar. Met een goede participatie-aanpak laten we het Rijk zien dat ze op marktpartijen als Ecorus kunnen bouwen: Wij kunnen dit.”