Marc Hoenders, directeur Realisatie Energietransitie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.   

Verbinden en versnellen zijn de centrale thema’s van dit nieuwe e-zine over de energietransitie. Hoe zorgen we dat Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt? Dat is een taak die we als Rijksoverheid niet alleen kunnen doen. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is door samen te werken met gemeenten, provincies, bedrijven en met elkaar.    

In het eerste e-zine schreven we wat we leerden van het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond. Soms pakten we nog wat aarzelend elkaars hand vast. Gaan we deze transitie echt aan? In de pilots oefenden we in de praktijk. We zetten een stap vooruit en namen onze lessen mee in het vervolgprogramma: Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Inmiddels vertrouwen we op elkaars expertise. Niet alleen het Rijk, ook gemeenten, provincies, marktpartijen en netbeheerders zetten de schouders eronder. We willen op alle punten versnellen en verbeteren en beseffen maar al te goed dat de enige manier om dat te doen, samen is.    

U leest in dit e-zine over de vooruitgang die we boeken, de hobbels die we hebben overwonnen en de lessen die we blijven leren. We blijven innoveren. Zo vertelt Laura de Groot van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over haar poging om andere uitdagingen zoals biodiversiteit in de uitvoering van een project mee te koppelen, onderstreept Francois Bonajo van het Rijksvastgoedbedrijf het belang van een marktconsultatie en staat Sten Heijnis van Rijkswaterstaat voor de uitdaging om de groei van tien, naar veertig projecten te managen.  

In de toekomst zullen we blijven groeien. Op dit moment loopt een proces voor een nieuwe uitvraag aan de Regionale Energie Strategieën, waarmee zij kansrijke locaties voor het opwekken van energie kunnen aandragen bij programma OER. Dit kan tot 16 juni 2023. Laat van u horen, zou ik zeggen, zodat we samen vooruitkomen.   

Op naar een klimaatneutraal Nederland!    

Marc Hoenders, directeur Realisatie Energietransitie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.