Foto Sjoerd van der Hucht

Dag lezer!

Een 7 krijgen wij bij IenW van jullie – onze samenwerkingspartners. Jullie zien ons als een professionele, deskundige en betrouwbare partner. Dat blijkt uit het laatste onderzoek onder 521 stakeholders. Het is een rapport waar ik mee thuis durf te komen. Ik zeg er gelijk bij: de lat ligt bij mij erg hoog, en ik streef altijd naar een hoger cijfer. Maar een 7 is voor een overheidsinstantie best goed.

Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat de relaties van IenW over het algemeen tevreden zijn over het prettige contact en de samenwerking met de deskundige en professionele medewerkers van het ministerie. Dat is natuurlijk een mooi compliment en een goede basis om verder samen te werken. Punten voor verbetering zijn er natuurlijk ook. Zo vindt een deel van de stakeholders dat IenW een verkokerd ministerie is dat vraagstukken te veel eendimensionaal benadert. En dan zit ik echt op het puntje van mijn stoel. Wat ik niet wil. We blijven daar dus heel bewust aan werken. En in dit stakeholdersmagazine staan verhalen die tot voorbeeld mogen strekken.

Neem de modal-shift-regeling die netwerkorganisatie Connekt uitvoert. Het is onderdeel van de goederenstrategie van IenW waarmee we het goederenvervoer effectiever en duurzamer willen maken. Het totale goederenvervoer zal de komende jaren met ruim 30% groeien. Dat gaat veelal over de weg, maar water en spoor kunnen hier een grotere rol gaan spelen. Relatief schoner en minder drukte op de weg. Het klinkt voor de hand liggend, maar er zijn nog wel wat zetjes nodig voordat die stap in de praktijk ook echt gezet wordt. In het interview met Hans Keetman, programmamanager bij Connekt, wordt mooi zichtbaar hoe de uitvoering van de modal shift een continu samenspel is van publieke interventies en private keuzes.

Grensoverschrijdend samenwerken is natuurlijk de basis van de nachttreinverbindingen waarmee we het Europese spoorwegennet versterken. En het is ook de essentie van het werk van de Taskforce Oekraïne Rusland (TOR). Deze taskforce brengt de gevolgen van de oorlog voor de IenW beleidsterreinen in kaart, en bereidt alle betrokken partijen daar zo goed mogelijk op voor. Dat de transportsector ondanks de boycot van alle Russische olieproducten door kan werken, is een kwestie van korte lijnen, goed overleg en een goede voorbereiding, blijkt uit het interview met Brigit Gijsbers, plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en coördinator TOR.

Het zijn grote, internationale thema’s in deze editie van IeNwCONTACT. Ik eindig dit voorwoord weer binnen onze landsgrenzen. Rijkswaterstaat bestaat dit jaar 225 jaar. Evenveel jaren van publiek-private samenwerking aan de fundamenten van een bereikbaar, mooi en veilig land. We danken er een wereldwijde reputatie op het gebied van waterbeheer aan. En het levert prachtige plaatjes op. Ik wens u heel veel lees- en kijkplezier!

Jan Hendrik Dronkers

Secretaris-generaal IenW