Groot onderhoud kan niet zonder overlast

Onderhoud krijgt voorrang

De komende jaren wordt er fors meer geld gestoken in onderhoud van de bestaande infrastructuur. Door de stikstofproblematiek, een tekort aan personeel en stijgende prijzen kunnen we op korte termijn veel minder nieuwe plannen voor aanleg van infrastructuur uitvoeren. Tegelijk zijn veel van onze bruggen, viaducten en sluizen hard toe aan vervanging of groot onderhoud. Onderhoud krijgt dus voorrang.

Dat de renovaties hinder zullen veroorzaken, is onvermijdelijk. Per renovatie zal daarom met alle betrokken partijen gekeken worden hoe de hinder te beperken. Denk aan werken in verkeersluwe perioden, slim bouwen en slim plannen. En aan het treffen van mobiliteits- en bereikbaarheidsmaatregelen.

Heinenoordtunnel

In Zuid-Holland alleen al worden de komende jaren acht tunnels aangepakt. De Heinenoordtunnel in de A29 is daarvan de eerste. Bij deze renovatie wordt voor het eerst een generiek en herbruikbaar systeem toegepast voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels. Generiek wil zeggen dat het systeem daarna ook kan worden toegepast bij de andere tunnels in Zuid-Holland die gerenoveerd worden. Dat scheelt tijd en geld tijdens de renovatie. Maar ook de komende jaren bij het reguliere onderhoud.

Asfalteermachines op de toegang tot de  Heinenoordtunnel

Hinder

De renovatie van de Heinenoordtunnel kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. De tunnel moet worden gerenoveerd en om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zijn er afsluitingen nodig.

De bouwers proberen de overlast te verminderen met pendelbussen en duidelijk aangegeven omleidingsroutes. Maar ook door een dringend beroep te doen aan automobilisten om zelf een alternatief te vinden met Tips voor minder hinder

Overzicht van de brug na het verwijderen van de val, met de skyline van Rotterdam op de achtergrond

Renovatie Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug verbindt Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant met elkaar. Dagelijks rijden er zo'n 66.000 voertuigen overheen. De brug ligt midden in een drukke scheepvaartroute en gaat open voor scheepvaart hoger dan 13 meter.

De Haringvlietbrug bestaat al sinds 1964. Het verkeer is sinds die tijd steeds drukker en zwaarder geworden. De klep van de brug was door de drukte daarom toe aan een renovatie. Daarvoor moest de brug worden afgesloten voor wegverkeer van 9 juni tot en met 28 juli.

De nieuwe klep van de Haringvlietbrug wordt opgetild door een enorme hijskraan

De nieuwe klep van de Haringvlietbrug wordt ingehesen

Zowel de Haringvlietbrug als de Heinenoordtunnel zijn belangrijke doorgaande routes tussen Zeeland en de Randstad. Beide renovaties liepen deels tegelijk, en werden daarom nauwlettend op elkaar afgestemd. Beide verbindingen waren nooit tegelijk afgesloten. De Haringvlietbrug is inmiddels weer klaar en in bedrijf.

De stuw in de Maas bij Borgharen, uit 1928.

Maasstuwen

Niet alleen op de wegen, maar ook op de vaarwegen liggen er grote onderhoudsopgaven. Zoals langs de Maas. Tussen 1915 en 1942 heeft Rijkswaterstaat hier op 7 locaties stuwen en sluizen gebouwd. De Maas komt vanuit België Zuid-Limburg binnen en staat daar gemiddeld 44 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij de laatste stuw in het Noord-Brabantse Lith is dit 1 meter boven NAP. Door de 7 stuwen daalt het water geleidelijk zodat de Maas bevaarbaar blijft.

Infographic van het verloop van de Maas, opgedeeld in stukjes tussen de zeven stuwen.
Sluizencomplex in de Maas bij Maasbracht

Verouderd

De bediening van de sluizen en stuwen gebeurt met materiaal dat inmiddels hard aan vervanging toe is. Aanpak van de sluizen en stuwen zal tot tijdelijke overlast leiden voor de scheepvaart. Maar niets doen is geen optie.

De Maas is een regenrivier met groot verval. Zonder stuwen en sluizen ontstaan er te vaak problemen voor onder meer scheepvaart, natuur en de drinkwatervoorziening.

(Een animatie. Een landkaart. Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Als het lang weinig regent in Nederland of onze buurlanden ontstaan er lage afvoeren. Dit betekent dat er minder water door de rivieren stroomt dan normaal. De Maas, een echte regenrivier, heeft hier vaak last van. Lage afvoeren zorgen voor een aantal problemen. Het water warmt sneller op, waardoor blauwalg en botulisme kan voorkomen. De verminderde waterkwaliteit maakt het water minder geschikt voor drinkwatercentrales. Om te voorkomen dat het water verder opwarmt mag de industrie geen opgewarmd koelwater in de Maas lozen. Hier kan de productie onder lijden. Op sommige plaatsen is de Maas van nature niet diep genoeg voor scheepvaart zeker niet in tijden van droogte. Om te zorgen dat de Maas bevaarbaar blijft, heeft Rijkswaterstaat de rivier gestuwd. Deze stuwen creëren een soort trappen in de rivier. Via schutsluizen overbruggen schepen het hoogteverschil tussen de stuwen. Een schip vaart de sluiskolk in en het waterpeil wordt naar beneden gebracht. Bij dit zogeheten 'schutten van schepen' gaat veel water stroomafwaarts verloren. Daarom wachten we in tijden van droogte tot de sluiskolk vol is met schepen met een maximale wachttijd van twee uur. Een andere maatregel is het terugpompen van schutwater naar de stroomopwaartse richting boven de sluis. Aan beide kanten van sluis Panheel liggen spaarbekkens. Bij het legen van de sluiskolk worden deze bekkens gevuld. Als de kolk daarna weer gevuld moet worden gebeurt dat met het water uit de bekkens. Hiermee kan meer dan de helft van het schutwater bespaard worden. Verder stroomafwaarts liggen enorme spaarbekkens als reserve voor onze drinkwatervoorziening en de industrie. Pas als de waterbesparingsmaatregelen van Rijkswaterstaat onvoldoende werken treedt de zogeheten 'verdringingsreeks' in werking. Hierin is bepaald wie het water het hardste nodig heeft. Kwetsbare natuurgebieden en onze drinkwatervoorziening krijgen bijvoorbeeld voorrang op industrie en waterrecreatie. Benieuwd naar de actuele waterafvoer en de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt? Kijk voor meer informatie op rijkswaterstaat.nl/droogte. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/droogte. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG