“Pionieren en al doende leren,” zo omschrijft programmamanager Imke Haenen de begindagen van het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis is een samenwerkingsverband van VNO-NCW/MKB-Nederland, MVO Nederland, Het Groene Brein, en het ministerie van IenW.

Ondernemers die de slag naar circulair werken willen maken, kunnen daarvoor ideeën en advies vragen bij het Versnellingshuis. Wat mij daarbij opvalt, is hoe vanzelfsprekend de samenwerking tussen overheid, ondernemersorganisaties en het bedrijfsleven is. De voorbeelden in het artikel verderop in deze editie van IeNwCONTACT spreken voor zich.

Pionieren en al doende leren, het is door de oogharen bezien, de rode draad van dit magazine. Neem duurzame luchtvaart: de Innovatiestrategie Luchtvaart ademt in alles de sfeer van een nieuw tijdperk. Een spannende tijd, met veel belangen en een grote noodzaak om de luchtvaart schoner en stiller, en dus duurzamer te maken. Lees erover in het interview met Jan Willem van Dijk en Anne Weustenenk van de directie Luchtvaart. Ander voorbeeld: Nederland en zeespiegelstijging. Technisch gezien kunnen we met de huidige aanpak van waterveiligheid een stijging van drie meter aan. Dat heeft het programma zeespiegelstijging nu onderbouwd. De maatregelen werken heel praktisch door in de leefomgeving. En dat betekent dat er veel partijen aan tafel zitten. Wat ik hier belangrijk vind, is het ‘contract’ dat we met de generaties na ons aangaan. Want de besluiten die we nú nemen, de plaatsen waar we nú bouwen, die vormen het vertrekpunt voor de mensen die over vijftig of honderd jaar verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van Nederland.

Als dit magazine op uw digitale deurmat valt, zijn de verkiezingen net achter de rug en zullen er veel nieuwe gezichten plaatsnemen in de banken van de Tweede Kamer. Ook bij ons zult u nieuwe gezichten treffen. Maaike van Ginneken is sinds de zomer aan de slag als de nieuwe Watergezant. Co Verdaas volgt straks Peter Glas op als Deltacommissaris, Martin Wijnen wordt de nieuwe Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat per 1-1-2024. En Afke van Rijn is sinds februari de nieuwe directeur-generaal Milieu en Internationaal. Zij vertelt in deze editie over haar ambities en ervaringen, en hoe zij de samenwerking zoekt bij het opstellen van het Nationaal Milieu Programma. Een ambitieus project waar we als samenleving als geheel de schouders onder moeten zetten. “We maken het mét de andere overheden, mét bedrijven, mét NGO’s, mét bewoners,” zegt Afke. En dat is de kern van de zaak: we hebben elkaar nodig om veranderingen voor elkaar te krijgen.

En dan nog even het vizier op de eigen organisatie: hoe maatschappelijk verantwoord kopen wij eigenlijk in? Wij hebben hier veel ambitie, maar “het is niet zomaar even geregeld,” zegt Rosemarijn Damen, coördinerend adviseur Matschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaamheid. Inkopers kunnen hun wensen op tafel leggen, maar leveranciers kunnen hier een minstens zo belangrijke rol spelen. Samenwerken met de hele keten dus: daar liggen de kansen! Pionieren en al doende leren, het is een beetje het credo van deze tijd. Een tijd met nieuwe vergezichten (en nieuwe gezichten). Ik krijg daar veel energie van.

Veel leesplezier.

Jan Hendrik Dronkers
Secretaris-generaal IenW