Wim van de Pol is voorzitter van het bestuur van het Groningse ROC Noorderpoort en voorzitter van de adviescommissie Groningen Bereikbaar, één van de regionale werkgeversnetwerken die werkgevers kunnen helpen met hulp van (fisale) regelingen en vergoedingen. Op beide terreinen ziet hij dat de impact van coronamaatregelen op te vangen is, dankzij de al eerder ingezette mobiliteitsverduurzaming.

Samen optrekken

Naast zijn werk voor ROC Noorderpoort is Wim voorzitter van de adviescommissie Groningen Bereikbaar, een van de regionale werkgeversnetwerken waarin ook VNO-NCW en grote bedrijven zitting hebben. “Samen coördineren we mobiliteitsafspraken tussen het onderwijs, ondernemers en overheden. Dat was al noodzakelijk, vanwege grote verbouwingen in het noorden. Zo wordt de zuidelijke ringweg in Groningen ingrijpend verbouwd en gaat de Spoorzone op de schop, waardoor er soms wekenlang geen treinen kunnen rijden”, vertelt Wim.

Icoon gesprek

'Flatten the curve van de spits.'

Ruimte maken

Daarom werkte de groep al aan een zogeheten Gronings rooster, een aanpak waarmee ze landelijk koploper zijn. “Het Gronings Rooster is eigenlijk een mix van interventies die samen zorgen dat de druk in de spits minder wordt. OV-bedrijven verzamelen al jarenlang reisgegevens. Data-analisten halen daar patronen uit en die zetten wij weer om in interventies. We maken bijvoorbeeld afspraken wie tijdens de spits wanneer ruimte maakt in het OV, maar ook op de weg. Het onderwijs hoeft bijvoorbeeld maar een halfuur later te beginnen. Dat scheelt net weer een bus of een trein, waardoor de drukte voor forensen dan veel lager is.”

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Tip over thuiswerken: Samenwerken via netwerken

'Werkgevers, onderwijsinstellingen en OV-bedrijven: zoek elkaar op en ga in gesprek. Formuleer zo precies mogelijk wat je wilt bereiken, en wees vervolgens zo creatief mogelijk om dat te bereiken.'

Icoon gesprek

'We maken afspraken over wie wanneer ruimte maakt in het OV.'

Peak Shaving

“We hebben berekend dat we de stad bereikbaar houden als we elke ochtend op de weg negenhonderd spitsmijdingen realiseren. Daarom zijn we in Groningen al jaren bezig met peak shaving: een soort flatten the curve van de spits”, zegt Wim met een knipoog. “En daar gaan we nu met corona versterkt mee door. Alleen is nu niet alleen de ringweg de beperkende factor, maar, vanwege de afstandsregels, het aantal stoelen in het OV en de vierkante meters op school.

Mobiliteitsladder voor werkgevers

Voor werkgevers ontwierp Groningen Bereikbaar, daarnaast een mobiliteitsladder. Dat is een compacte handreiking waarmee bedrijven afspraken kunnen maken met hun personeel over het reisgedrag. Wim licht toe: “De mobiliteitsladder nodigt iedereen die dichtbij zijn werk woont uit om lopend of per fiets te komen. En dat faciliteren we ook, met fietskluizen en subsidieregelingen voor e-bikes. Wie meer dan vijftien kilometer ver woont, vragen we met de auto te komen naar een P+R-locatie aan de rand van de stad. Vanaf daar kun je dan een fiets of bus pakken. Bij onze schoolgebouwen beperken we het aantal parkeerplaatsen. Alles om zo veel mogelijk spreiding over modaliteiten te krijgen.”

Regionaal werkgeversnetwerk: Inspiratie en advies op maat

Maak thuiswerken een bewuste keuze met hulp van (fiscale) regelingen en vergoedingen. Doe een beroep op uw regionale werkgeversnetwerk. Deze netwerkorganisaties zijn opgezet om werkgevers hulp te bieden bij het aanpassen van hun mobiliteitsbeleid.

Kom in contact met uw regionale netwerk.