Tim Daniels is vanuit het programma Brainport Smart Mobility Eindhoven (één van de zeven landelijke pilots) betrokken bij de pilot MaaS: Mobility as a Service. In een partnership met gemeente Eindhoven en hightechbedrijf ASML heeft Brainport Smart Mobility als doel om de MaaS-dienstverlening bij werkgevers in de regio Zuidoost-Brabant te implementeren. MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via één app. Bijvoorbeeld deelfiets -auto, -scooter, trein, tram of watertaxi.

Column| MaaS in de gemeente Eindhoven

“Het is een rare tijd, voor iedereen. Waar het gros van werkend Nederland voorheen in de auto of op de fiets stapte, de bus of trein nam, werken de mensen als gevolg van de coronamaatregelen nu thuis. Dit heeft invloed op de pilot Mobility as a Service (MaaS) en het mobiliteitsysteem in de regio Zuidoost-Brabant. De testtrajecten (waarin proefpersonen konden ervaren hoe het is om met gebruik van een MaaS-dienst te reizen) waren al begonnen in het voorjaar maar de coronamaatregelen hebben een remmend effect gehad. Toch zijn we blij met waar we nu staan. De implementatietrajecten bij gemeente Eindhoven en ASML zijn gestart. We zijn dus een stap verder.

Icoon gesprek

'Bij reizigers kan de bereidheid groeien om op een andere manier naar het werk te gaan.'

De MaaS-pilot heeft de afgelopen maanden zeker niet stilgestaan. Met testgroepen van de deelnemende partners, waaronder MaaS-dienstverlener TURNN, werd in een vragenronde gekeken naar de functionaliteiten van de applicatie. Zij testten verschillende scenario’s: het boeken van een reis van A naar B en het gebruiken van het betaalsysteem en ticketsysteem. Dit soort proeven konden tijdens de intelligente lockdown gewoon doorgaan. Daarbij bieden de coronamaatregelen mogelijk kansen om het implementeren van de MaaS-dienst op sommige punten te versnellen. Bij reizigers kan de bereidheid groeien om op een andere manier naar het werk te gaan.

Deelvervoeraanbieders voelen ook aan dat mensen in deze tijd misschien hun vervoermodaliteit heroverwegen. Dat heeft ertoe geleid dat wij met die aanbieders nu veel concretere gesprekken voeren. Dit kan leiden tot het aanhaken van steeds meer aanbieders van bijvoorbeeld deelauto’s -fietsen en e-bikes. Wij onderzoeken dan hoe we in deze tijd MaaS kunnen inzetten om een bepaalde vervoersmodaliteit aan te bieden binnen de Brainport-regio, waarbij men zich senang voelt.

Waarom werkt de gemeente samen met ASML?

"Om twee redenen. A: Om een MaaS-app te laten slagen, heb je een breed draagvlak nodig. Dat draagvlak wordt een stuk groter wanneer je samenwerkt met andere bedrijven", zegt Slots. "En B: ASML groeit hard. Zij willen ervoor zorgen dat de mobiliteit rondom de RUN- (het bedrijvenpark waar ASML is gevestigd) niet vastloopt. Daarvoor wil ASML een reductie van 30 miljoen autokilometers per jaar. Zowel wij (de gemeente) als zij (ASML) zijn dus gebaat bij een samenwerking."

Tim Daniels van Brainport Eindhoven
Tim Daniëls van Brainport Smart Mobility Eindhoven werkt aan de MaaS-app voor medewerkers.
Icoon gesprek

'Het wordt een interessante periode.'

De dienstverlener van Mobility as a Service is TURNN. TURNN is de afgelopen maanden druk geweest met het doorontwikkelen van hun applicatie van de MaaS-dienst, die al langere tijd beschikbaar was voor gebruik. Wat hielp is dat TURNN al ervaring heeft opgedaan als MaaS-dienstverlener in het noorden van het land. Ze trokken op met OV-concessiehouders en deelvervoeraanbieders en nemen die ervaring nu mee naar onze regio.

Vanuit Brainport Smart Mobility ondersteunen we werkgevers in het sturen op andere manieren van vervoer en het stimuleren van een positieve gedragsverandering bij werknemers. Dat is niet iets wat je in een paar weken voor elkaar krijgt. Zoals ik al schreef: het is een rare tijd. Ik voorzie daarom een hele interessante periode waarin misschien wel zal blijken dat de coronamaatregelen, voor wat betreft de expansie en adoptie van deelmodaliteiten en MaaS, meer een zegen dan een vloek voor ons waren.”

Dit magazine in de mail? Klik hier.