Uit overleg met werkgeversorganisaties weten we dat veel werkgevers baat hebben bij hulp. Om thuiswerken en een bewuste keuze voor reizen en vervoermiddel te stimuleren, kunt u een beroep doen op diverse (fiscale) regelingen/vergoedingen.

Regionaal werkgeversnetwerk

Die hulp is er: voor inspiratie en advies op maat kunt u terecht bij uw regionale werkgeversnetwerk. Deze netwerkorganisaties zijn opgezet om werkgevers hulp te bieden bij het (her)inrichten van hun mobiliteitsbeleid. Mogelijk gemaakt door rijk en regionale overheden, werken zij samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen aan de transitie naar slimmere en duurzamere mobiliteit. Bij uw regionaal werkgeversnetwerk vindt u meer voorbeelden voor het stimuleren van thuiswerken, duurzaam reizen en kostenbesparend mobiliteitsbeleid.

Heeft u al contact met een van de regionale werkgeversnetwerken?

Een kaart van Nederland met netwerkorganisaties van werkgevers.

Meer informatie