Het vervoer in verschillende sectoren komt weer op gang. De uitdaging is nu om Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Mensen moeten op een vlotte, veilige en duurzame manier van A naar B kunnen kunnen blijven reizen.

Thuiswerken blijft belangrijk. Daarom heeft de overheid in samenwerking met werkgevers handige tips en hulp opgezet. Ze helpen u als werkgever uw personeel op te roepen zoveel mogelijk thuis te werken als de werkzaamheden dat toelaten. Wie wel moet reizen, vermijdt drukke bestemmingen en reist op rustige tijden als het kan.

Tips

Deze tips gelden voor de huidige opstartfase. We houden de vinger aan de pols. Zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Corona onder controle houden, kunnen we alleen samen. De uitgebreide tips staan beschreven in de folder Corona en mobiliteit: tips voor werkgevers.

1.Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken

Werk dat vanaf de thuiswerkplek kan worden gedaan, verlaagt het verspreidingsrisico van corona en verlicht de druk op de mobiliteit.

2.Maak afspraken over spreiding van teamsessies en vergaderingen

Mijd de spits en plan - indien mogelijk - vergaderingen alleen tussen 10.00 en 16.00 uur.

3.Stimuleer het gebruik van alternatieve vervoermiddelen

Te voet waar het kan. Bij grotere afstanden de fiets of een e-bike. Bij nog grotere afstanden de (deel)auto of het OV, met inachtneming van de voorschriften.

Verzamelbeeld van thuiswerkers