Nederland heeft een spoedcursus thuiswerken gekregen. 40% van de werknemers is in de laatste maanden positiever over thuiswerken gaan denken en 45% geeft aan door te willen gaan met thuiswerken in de toekomst. Ook werkgevers staan open voor verbeteringen die het thuiswerken makkelijker maken. Dat blijkt uit de werkgeversenquête, afgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder meer dan 1.000 werkgevers met meer dan 100 werknemers.

Icoon gesprek

'Werknemers willen duidelijke afspraken over thuiswerken.'

Uit een eerder afgenomen werknemersenquête (mei 2020) blijkt ook dat werknemers vooral willen dat een werkgever het thuiswerken actief stimuleert. Bijvoorbeeld door goede faciliteiten aan te bieden (van een bureaustoel tot goed internet) en vaste afspraken te maken over thuiswerkdagen. “Werknemers geven ook aan dat ze duidelijke afspraken willen over op welke dagen ze kunnen thuiswerken. Dat verlaagt de drempel. Nu heerst nog wel eens het gevoel dat werknemers zich moeten verantwoorden als ze thuiswerken. Werknemers zoeken een werkgever die daarin de leiding neemt”, zegt Marie José Olde Kalter, beleidsadviseur mobiliteit voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die ook onderzoek heeft laten uitvoeren naar de beleving van thuiswerken onder 3.500 werknemers.

Spreiding

Voor thuiswerken in de toekomst is een goede balans belangrijk, volgens Olde Kalter. “Bijvoorbeeld drie dagen thuiswerken en twee dagen op kantoor of andersom, dat vinden werknemers een goede spreiding.” Die spreiding heeft dan ook weer voordelen voor werkgevers. “Er is bijvoorbeeld minder kantoorruimte nodig als niet iedereen tegelijkertijd aanwezig is. We zien voorbeelden van werkgevers die hun kantoorcapaciteit daarop aanpassen en daardoor minder kosten hebben.” 

Icoon gesprek

'Spreiding heeft ook voordelen voor werkgevers.'

Voordelen voor werknemers

Werknemers zien volgens haar ook een aantal grote voordelen als het op thuiswerken aankomt. “Op dit moment worden het ontbreken van reistijd, het zelf indelen van werktijd en het werk combineren met andere activiteiten, bijvoorbeeld het verzorgen van kinderen, gezien als de grootste voordelen van thuiswerken. Voordat de coronamaatregelen begonnen, zagen we vooral dat werknemers graag thuiswerkten omdat ze daar ongestoord door kunnen werken op drukke dagen.” 

Productiviteit

Twee derde van de thuiswerkers geeft aan net zo productief of meer productief te zijn dan voor de coronamaatregelen begonnen. Een derde geeft aan thuis minder productief te zijn dan op kantoor. Daartegenover staat wel dat het werkplezier bij een aantal werknemers afneemt. “Dat zien we met name in de groep alleenstaanden. Zij missen het contact met hun collega’s het meest.”

Opkomst in bouw en industrie

Thuiswerken was al langer opkomend - of zelfs gebruikelijk - in de commerciële en niet commerciële dienstverlening. In de bouw- en industriesectoren was thuiswerken nog wat minder gebruikelijk. “Terwijl daar ook een hoop kantoorbanen bij horen. Nu zien we dat juist in die sectoren het thuiswerkpercentage omhoogschiet en dat de bereidheid onder het kantoorpersoneel zoals werkvoorbereiders om thuis te blijven werken ook hoog is.”

Basis voor de toekomst

“De thuiswerkomgevingen zijn nog niet perfect”, volgens Olde Kalter. “Maar in de afgelopen tijd heeft elk bedrijf een spoedcursus digitaal overleggen gehad. Er bestaat daardoor een infrastructuur die in de basis goed genoeg is om thuiswerken te kunnen faciliteren. Die basis zal met de tijd alleen maar beter worden.”

Dit magazine in de mail? Klik hier.