Bouwen doe je buiten. Toch heeft ook BAM een grote groep werknemers die tijdens de crisis thuiswerkt.  Zo’n 80% van het personeel van BAM werkt normaal gesproken op een kantoor of zit op projectlocatie achter een bureau en computer. Een personeelbestand met veel potentie om woon- werkverkeer van het personeel terug te dringen. Sanne van Vliet, commercieel manager Noord-Holland & Flevoland bij BAM Infra Nederland, ziet kansen, maar erkent ook dat de toekomst moet uitwijzen of men ook over langere tijd nog bereid is het werk thuis te doen.

In maart, april en mei van dit jaar werkten bijna alle medewerkers van BAM die normaal op kantoor of projectlocatie zitten, opeens thuis. Net als een groot deel van de rest van Nederland uiteraard. ‘Toen het kabinet op 1 juni de coronamaatregelen versoepelde en bijvoorbeeld ook de sportscholen weer open mochten, zag je een verandering’, vertelt Sanne van Vliet. Er werd veel gewerkt in shifts: groepjes werkten één of twee dagen op kantoor of projectlocatie en de rest van de week thuis.

Nota Bene: dit interview is afgenomen voordat de cornamaatreglen opnieuw aangescherpt werden.

Icoon gesprek

'Om in de normale situatie, zonder virus, ook mensen geregeld vanuit huis te laten werken, zul je in A- en B-teams moeten gaan werken.'

Eén persoon op één kamer

Wat de periode van de coronamaatregelen onderstreept is dat een groot deel van de medewerkers van BAM het werk thuis kán doen en dat biedt perspectief voor een andere invulling van de werkwijzen en werklocaties, ook als het virus over een tijd de kop in is gedrukt. Makkelijk zal dat niet worden, denkt Van Vliet. ‘Na de versoepeling van de maatregelen zag je dat toch weer heel veel mensen hun collega’s opzochten op kantoor en projectlocatie. Het kwam voor dat ik op kantoor kwam en alle ruim opgezette plekken bezet waren. Weliswaar mét in inachtneming van de 1,5 meter-regel (één persoon op één kamer), maar het zegt wel iets over de drang bij mensen om toch naar werk te gaan.

Grote voordelen voor milieu en duurzaamheid

BAM is er groot voorstander van om de lessen die kunnen worden geleerd uit dit jaar, waarin zoveel werd thuisgewerkt, te vertalen naar een structureel beleid van deels thuiswerken en deels op kantoor. ‘De voordelen zijn kraakhelder en passen heel goed bij de visie van BAM: minder vervoersbewegingen, daardoor minder CO₂-uitstoot en bovendien is er minder kantoorruimte nodig. Milieu en duurzaamheid zijn de grote winnaars van deze coronatijd. Maar om in de normale situatie, zonder virus, ook mensen geregeld vanuit huis te laten werken, zul je in A- en B-teams moeten gaan werken.'

'Dus met duidelijke afspraken waarbij iedereen weet wanneer diegene thuiswerkt of op kantoor. En die afspraken kunnen per medewerker verschillen. De ene medewerker vindt het prima om 5 dagen thuis te werken en de ander kan dat (vanwege het type functie of persoonlijke omstandigheden) minder goed. Wat je wel ziet, is dat er bij een aantal medewerkers al twijfels zijn over het aanhouden van de leaseauto, omdat zij voorzien dat ze minder zullen reizen. Dat bewijst wel dat medewerkers nu nadenken over structurele veranderingen in woon-werkmobiliteit.’

Fietsen stimuleren

Ook voor het oplaaien van het coronavirus stimuleerde BAM al werknemers om de fiets of e-bike te pakken. Van Vliet: ‘In bijvoorbeeld Amsterdam is het juist heel handig om je per fiets tussen de verschillende werklocaties te verplaatsen, in plaats van met de auto. Dit zullen wij altijd stimuleren, maar wellicht dat dit merkwaardige jaar onze mensen nog meer doet beseffen dat het niet logisch en nodig is om elke dag met de auto in de file te staan.’ Dat laatste kan ook van belang zijn bij functies waarbij thuiswerken simpelweg onmogelijk is: uitvoerders, voormannen, monteurs, bouwplaatsmedewerkers. Zodat ze kiezen voor andere vervoermiddelen dan de auto.

BAM zal zich de komende tijd inzetten om, met deze thuiswerktijd als succesverhaal, haar werknemers te overtuigen om het aantal vervoersbewegingen en kantoordagen te heroverwegen. Van Vliet leest hardop voor uit het document Visie Circulair van de organisatie: 'In 2025 moet circulair onze manier van werken zijn en zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van onze medewerkers. Oftewel: we willen een circulair infrabouwbedrijf zijn. Dat is al over vijf jaar, dus laten we dit moment aangrijpen om er grote stappen in te zetten.'

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

De toptips uit dit artikel

  • Verdeel werknemers in A en B-teams en werk om-en-om op locatie
  • Vertaal de lessen van dit jaar naar een structureel flexwerkbeleid
  • Maak duidelijke afspraken over wanneer wie thuiswerkt
  • Stimuleer het vervoermiddel dat bij de functie en locatie past. Soms is een fiets handiger.