Jiffy voorziet de professionele tuinbouw over de hele wereld van teeltproducten. “Thuiswerken was bij ons meer uitzondering dan regel”, zegt algemeen directeur Henri van Beerendonk van Jiffy Nederland. “Wij gaan nu op zoek naar een nieuw hybride normaal. Dat kan hele grote voordelen hebben. Als alle bedrijven meedoen en nadenken over thuiswerken, worden nieuwe wegverbredingen overbodig.”

'Gewoon' naar kantoor komen was de regel

Jiffy is opgericht in de jaren vijftig en heeft inmiddels wereldwijd 770 medewerkers in de VS, Canada, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Estland Sri Lanka en Japan. Bij de Nederlandse tak, in Zwijndrecht, werken 120 mensen. “Voordat het advies van het RIVM kwam, hebben wij alle medewerkers die thuis konden werken al naar huis gestuurd”, vertelt Henri. “Mensen konden beeldschermen komen ophalen, zodat ze thuis wel de goede faciliteiten hebben. Eigenlijk ging dat thuiswerken direct heel goed. Ik moet er wel bij zeggen dat we al een half jaar met Microsoft Teams werkten, dus we waren al een klein beetje op weg.”

Vóór het coronavirus werd nauwelijks thuisgewerkt bij Jiffy. Henri: “We deden mee aan een landelijk thuiswerkonderzoek waaruit onder andere bleek dat 44 procent van onze medewerkers nog nooit had thuisgewerkt. We hadden geen thuiswerkbeleid en er was een soort ongeschreven regel dat mensen ‘gewoon’ naar kantoor kwamen. Daarbij waren er bij sommige mensen gemengde gevoelens over het thuiswerken: zijn mensen dan wel aan het werk en gaan ze niet allerlei andere dingen doen?”

16 procent van het personeel van Jiffy werkt nog altijd op locatie. “Of je het werk thuis kunt doen, verschilt per functie. Fabrieksmedewerkers kunnen dat bijvoorbeeld natuurlijk niet,” geeft Henri aan. Het overgrote deel van de mensen werkt nu helemaal of gedeeltelijk thuis. “Ik werk zelf gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor zodat ik ook zichtbaar blijf voor de mensen die wel op locatie moeten werken. Dat wordt door de collega’s erg gewaardeerd.”

Icoon gesprek

'Thuiswerken verbetert de 'quality of life' van werknemers.'

Thuiswerk-enquête Samen Bereikbaar

Jiffy was een van de eerste bedrijven die besloot mee te doen met het landelijke thuiswerkonderzoek, van Samen Bereikbaar, een zakelijk platform dat zich inzet voor duurzame mobiliteit in Nederland. Henri: “Wij willen niet meer terug naar het ‘oude’ normaal waarbij iedereen altijd naar kantoor komt. Maar hoe moet het dan wel? En waar hebben medewerkers behoefte aan? Met de thuiswerkenquête werd dat inzichtelijk.”

Samen met Samen Bereikbaar-projectleider Anna Schouten bepaalde Jiffy de vragen en achteraf kreeg het bedrijf een terugkoppeling over de belangrijkste punten. “Het is een erg prettige club om mee samen te werken. We hebbe bijvoorbeeld de toolbox met communicatiemiddelen en allerlei teksten gedownload.”

Quality of life

Uit de enquête bleek dat het merendeel van de medewerkers van Jiffy positief is over thuiswerken. 75 procent uitte de wens om ook in de toekomst een of meerdere dagen per week thuis te werken. Grote winst van het thuiswerken vindt Henri dat het de zogenoemde ‘quality of life’ voor zijn medewerkers verbetert. “Mensen ervaren minder stress en een betere balans tussen werk en privé.”

Wereldwijd thuiswerkbeleid

De Nederlandse enquête resulteerde bij Jiffy in een wereldwijd thuiswerkbeleid dat de organisatie begin oktober introduceerde. In een zes pagina’s tellend document legt de organisatie uit wat verstaan wordt onder thuiswerken, welke voorwaarden de organisatie eraan verbindt, welk budget hiervoor beschikbaar is en hoe de medewerker een verzoek tot thuiswerken indient.

De Jiffy-werknemer mag thuiswerken, als de leidinggevende de aanvraag heeft goedgekeurd. De leidinggevende bepaalt ook samen met de medewerker welke kantoorapparatuur moet worden verstrekt. Bij een gebrek aan productiviteit of efficiëntie kan de toestemming voor thuiswerken worden ingetrokken.

Een voorwaarde om thuis te mogen werken is de mogelijkheid om een werkbare en gezonde omgeving te kunnen creëren. Ook is het belangrijk om volledige dagen thuis te werken, en niet een half dagje op kantoor en de rest van de dag thuis. Dat laatste zou andere voordelen van thuiswerken tenietdoen, zoals minder CO2-uitstoot, besparing op reiskosten en minder woon-werkuren. Ook het hebben van een veilige en betrouwbare WIFI-verbinding is een voorwaarde.

Oproep aan andere bedrijven

Henri van Beerendonk roept ook andere bedrijven op om het thuiswerken te faciliteren en te steunen. “Als alle bedrijven meedoen met thuiswerkbeleid en slim nadenken over mobiliteit zodat we zorgen voor minder verkeer en het verkeer meer spreiden, hoeven er geen nieuwe wegen meer aangelegd te worden. Maar we komen er alleen als we het samen doen.”

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Toptips uit dit artikel

  • Ontwikkel helder beleid om ‘ongeschreven regels’ in de bedrijfscultuur te veranderen
  • Onderzoek de wensen van werknemers via een enquête
  • Maak gebruik van bestaande toolboxes van landelijke thuiswerkinitiatieven
  • Leg in een standaard document uit wat de thuiswerkregels zijn en geef dit aan elke werknemer
  • Stel voorwaarden aan thuiswerkers: is er een goede, veilig wifi-verbinding en een gezonde werkplek?
  • Inspireer de internationale vestigingen