Tekst Martin Lamboo
Foto Innovatieteam JenV

Met een knallende finale op het ministerie in Den Haag sloot JenV op 29 november 2019 de innovatieve challenge Jong talent aan het woord af. Studenten van de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool Breda presenteerden die dag hun oplossing(srichting)en voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van justitie en veiligheid. 

Met een frisse blik kijken naar de vraagstukken waar JenV voor aan de lat staat. Dat was de uitnodiging aan enkele tientallen studenten van de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool Breda bij de start van de challenge in september 2019. “Uiteraard met als doel te komen tot concrete, nieuwe oplossingen, of in elk geval oplossingsrichtingen”, geeft Bertwin Lussenburg, programmamanager bij het JenV Innovatieteam  aan. “Maar zeker ook om ons eigen innovatieve ecosysteem verder te ontwikkelen. Door jonge talenten van buiten te betrekken bij het oplossen van JenV-vraagstukken, krijgt de innovatie binnen onze organisatie een enorme boost.”

De politie, de brandweer en de Dienst Justitiële Inrichtingen, alle drie onderdeel van JenV, leverden de vraagstukken aan waar de studenten Integrale Veiligheidskunde en Social Work hun denkkracht en creativiteit op mochten botvieren. “Innovatie zit ‘m namelijk niet alleen in techniek, maar kan ook zitten in vernieuwing van processen, of in nieuwe vormen van samenwerking – soms met partners die niet direct voordehand liggen”, licht communicatiemedewerker Justyna van den Berg toe. “Die kijken vaak op een andere manier tegen het vraagstuk aan. En kunnen van daaruit soms tot onvermoede oplossingen komen.”  Ook de samenwerking met de studenten, die bij hun werk ondersteuning kregen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) leidde tot mooie resultaten (zie video hieronder).

(tekst loopt door onder video)

“Zelf vonden de studenten het ook inspirerend om met concrete maatschappelijke opgaven bezig te zijn”, vult Lussenburg aan. “Veel leuker dan fictieve, theoretische casussen oplossen. Dit gáát tenminste ergens over, zeiden ze. Zo snijdt het mes aan twee kanten: deze challenge levert JenV niet alleen interessante nieuwe oplossingsrichtingen op voor maatschappelijke vraagstukken. We presenteren onszelf meteen als potentieel interessante werkgever. Een organisatie waar leuke uitdagingen liggen, waarmee je na je studie aan de slag kunt gaan. Een win-winsituatie!”