door de lens

Dit artikel hoort bij: JenV Magazine 8

'Veranderen doe je gezamenlijk'

columbus conferentie

Tekst Charlotte van den Berg
Foto Hans Tak

Tienduizenden mensen zetten zich dagelijks in om onze samenleving zo rechtvaardig en veilig mogelijk te maken. De JenV-onderdelen die zich daarmee bezighouden, doen dat op verschillende thema’s en terreinen. Werk je bij het Centraal Justitieel Incassobureau, dan voel je je misschien niet direct verwant met het Nederlands Forensisch Instituut of de Raad voor de Kinderbescherming. Toch komen leidinggevenden van uiteenlopende delen van JenV regelmatig in kleine groepen bij elkaar. Om samen te leren, ván en mét elkaar.

Samen

JenV’ers zijn in hun werk op zoek naar balans. Bijvoorbeeld tussen de rechten van slachtoffers en verdachten, of tussen veiligheid en privacy. Dat zijn lastige afwegingen. Ook talrijke mensen bij andere overheden, bedrijven en instellingen werken aan een rechtvaardig en veilig Nederland. Zij aan zij met JenV. Dat is ook nodig; alleen mét elkaar los je ingewikkelde vraagstukken op.
 

De een brengt wekelijks uren in een gevangenis door, de ander duikt juist in onderzoeksrapporten en analyses. Sommigen werken aan strategische plannen voor de komende vijf jaar, anderen helpen vreemdelingen die net in ons land zijn gearriveerd. Wat al deze professionals delen, is dat zij leidinggevenden zijn van een team binnen het domein van justitie en veiligheid. Ze hebben nog iets gemeen: juist omdat het om rechtvaardigheid en veiligheid gaat, voelen zij de druk hun complexe werk zo goed mogelijk te doen. En ‘goed’ betekent vaak ook snel, duidelijk en op het beste moment.

Columbus

Binnen JenV is een programma voor leiderschapsontwikkeling samengesteld. In dit zogenoemde Columbus-traject, bekwamen JenV-collega’s zich in een vorm van leiderschap waarbij hun teams het best gedijen. Vorige maand kwamen leidinggevenden bij elkaar voor de aftrap van hun traject. Waar werken zij aan? En welke meerwaarde zien ze in hun samenkomst?
 

Nosheen Hasan Burney (IND), Justitieel Complex Schiphol, Haarlemmermeer

“Binnen het aanmeldcentrum Schiphol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is het enorm dynamisch. Vreemdelingen die bij ons terechtkomen en asiel aanvragen, hopen in Nederland te mogen blijven. We proberen deze mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun aanvraag. Ik vind het belangrijk om samen te bespreken waar we als JenV heen willen – veranderen doe je gezamenlijk.” - Nosheen Hasan Burney (IND), manager aanmeldcentrum Schiphol, Badhoevedorp

Edwin Holterman (Justid), teamleider bedrijfsvoering, Almelo

“De Justitiële Informatiedienst zorgt ervoor dat cruciale digitale informatie op het juiste moment beschikbaar is voor de juiste JenV-collega. Mijn team regelt dat iedereen binnen Justid soepel kan werken. Ik denk dat het goed is om dit Columbus-traject te volgen met mensen die hetzelfde willen: relevant werk doen.” – Edwin Holterman (Justid), teamleider bedrijfsvoering, Almelo

Suzanne Willems (DJI), Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost, Roermond

“Iemand die in de gevangenis zit, heeft iets verkeerd gedaan en is daarvoor berecht. Wij willen dat iemand na het uitzitten van een straf ander gedrag vertoont. Want buiten de gevangenis wordt een gedetineerde iemands buurman of buurvrouw. Ik probeer elke ochtend een rondje te lopen over de werkvloer; daar gebeurt het. Het is ook goed om af en toe afstand te nemen en stil te staan bij hoe we ons werk doen.” – Suzanne Willems (DJI), manager Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost, Roermond

Martin Pekárek (NCSC), Den Haag

“Het Nationaal Cyber Security Centrum probeert het internet veilig te houden, we zijn er om problemen te signaleren en organisaties hulp te bieden. Als we dat niet doen en belangrijke systemen vallen uit, kan de samenleving tot stilstand komen. Mijn collega’s kunnen dit werk alleen doen als ze goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Als we geen onderzoek doen naar cybersecurity, kunnen we alleen de problemen van gisteren oplossen.” - Martin Pekárek (NCSC), onderzoekscoördinator, Den Haag

Regine Bowles (DT&V), manager regio Zuid-Holland

“Uitgeprocedeerde asielzoekers komen bij ons terecht om zich voor te bereiden op hun terugkeer. We bespreken samen hoe hun toekomst buiten Nederland eruit kan zien en welke stappen ze moeten zetten. Daarbij proberen we per persoon te bekijken wat nodig is. Wie bij de Dienst Terugkeer en Vertrek werkt, krijgt zelf zo veel mogelijk regie in het werk. Ik geloof daarin, en je merkt dat die werkwijze aansluit bij de visie van JenV. Het is goed samen te bespreken hoe je dat als leidinggevende aanpakt.” - Regine Bowles (DT&V), manager regio Zuid-Holland, Den Haag

Veronique Pardoel, Penitentiaire Inrichting Vught

“Gevangenen gaan na het uitzitten van hun straf weer naar buiten. Onze hulpverleners doen hun best om deze personen daarop zo goed mogelijk voor te bereiden. We werken tijdens de detentie aan hun terugkeer in de maatschappij, zodat ze er beter aan toe zijn dan vóór ze hier kwamen.” - Veronique Pardoel (DJI), hoofd detentie en re-integratie Penitentiaire Inrichting, Vught