JenV Magazine, 16 Jaargang 4

Publicatiedatum
dinsdag 21 december 2021
Productie
Redactieteam JenV Magazine: Martijn Beekman, Jelle Beijer, Valerie Kuijpers, Martin Lamboo, Simone Leeuwenkamp, Ron Meerhof, Phil Nijhuis, Rutger Rog, Machteld Scholten, Bart van Vliet
Eindredactie
Martin Lamboo
Vormgeving
Machteld Scholten
E-mail
jenvmagazine@minjenv.nl
Redactieadres
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Telefoon
070 370 73 45
Copyright
CC0 1.0 Universal