Foto Martijn Beekman

In elke editie van JenV Magazine een column van de hand van een van onze partners of medewerkers over de passie voor het vak. Dit keer: Roxanne Buisman, persvoorlichter  bij de Directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Dat rechtvaardigheidsgevoel van jou gaat je nog eens goed in de weg zitten”, zei een boze docent ooit tegen mij toen ik hem erop wees dat het wel heel toevallig was dat zijn favoriete leerlingen standaard een hoger cijfer haalden dan leerlingen waar hij minder mee had. Jarenlang heb ik gewacht op het moment dat ‘dat rechtvaardigheidsgevoel van mij’ als een boemerang terug in mijn gezicht zou komen. Totdat ik ergens tijdens mijn studententijd besloot dat ik het niet langer een zwakte vond, zoals die docent deed vermoeden, maar juist een sterkte.

Na een aantal jaren in het buitenland te hebben gewoond, wist ik - eenmaal terug in Nederland - zeker dat ik me wilde inzetten voor de maatschappij. En nog specifieker: voor Justitie en Veiligheid. Er was al snel een match en ruim drie jaar geleden ging ik aan de slag bij DCom, waar ik nu nog altijd erg graag werk bij het onderdeel woordvoering. Juist door mijn ervaringen in respectievelijk België, Maleisië en China weet ik hoe waardevol het is om een maatschappelijk doel te dienen. Om te werken voor een democratische rechtsstaat waar je in gelooft.

En ik denk dat dat ook voor heel veel andere JenV’ers geldt. De intrinsieke motivatie om een steentje bij te dragen zal niet voor iedereen even groot zijn. Bij sommige mensen ligt die op de voorgrond, zoals – denk ik – bij mij. Bij anderen zal het wat meer sluimerend aanwezig zijn. Maar ik denk dat die drijfveer, klein of groot, er wel is. We werken tenslotte met elkaar elke dag aan een veilig en rechtvaardig Nederland. 

Transparante communicatie is iets waar ik heilig in geloof. Wij als ministerie hebben de taak om ons beleid zo goed en helder mogelijk uit te leggen aan de buitenwereld. De mogelijkheden daartoe moeten we, wat mij betreft, zo goed mogelijk benutten. Het is belangrijk dat de juiste informatie bij de juiste mensen terecht komt en daar zetten wij vaak de eerste stap in. Dat is niet alleen essentieel, maar geeft ook heel veel voldoening. Zeker in deze tijden van polarisatie is het cruciaal dat wij als overheid laten zien dat we er zijn. Voor iedereen.

Bij JenV werken we aan onderwerpen die de maatschappij raken. We zorgen met elkaar voor een veilig en rechtvaardig Nederland. Dat is misschien nog wel het allermooiste en ook precies het element waar mijn passie voor mijn werk vandaan komt. Wat wij doen, raakt mensen. Wat wij doen, heeft effect op onze samenleving. Van politie tot het gevangeniswezen, van drugscriminaliteit tot slachtofferbeleid: het doet ertoe.

“Wanneer vind jij mij gepassioneerd”, vroeg ik ter inspiratie voor deze column aan een collega. “Als het niet klopt”, was het antwoord. “Wanneer werk ik het hardst”, vroeg ik een ander. “Als het volgens jou niet eerlijk is. Jij durft ergens voor te staan en deinst niet terug om dat kenbaar te maken”, kreeg ik terug. Dat rechtvaardigheidsgevoel heeft me dus eigenlijk heel ver gebracht. Tot JenV!" ♦