Tekst Machteld Scholten
Foto Robert Huiberts

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s). Wie zijn dat precies? Waar komen ze zoal vandaan? Hoeveel AMV’s komen er jaarlijks naar Nederland en hoe ziet de opvang voor deze specifieke groep asielzoekers eruit? Deze en andere vragen komen aan bod in deze video over de speciale opvang voor minderjarige jongeren, die zonder familie of goede bekenden naar Nederland zijn gevlucht.

“Eigenlijk vormen wij een groot gezin”, licht Lin Scholten woonbegeleidster AMV bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toe. De minderjarigen verblijven bij ons, op een manier die inderdaad doet denken aan ‘thuis’ wonen in een gezin. Niet alleen biedt deze omgeving geborgenheid; er gelden huisregels en de jongeren verrichten ook een aantal huishoudelijke taken.

De minderjarige vreemdelingen gaan naar school, sporten en doen aan andere vormen van vrijetijdsbesteding. Een COA-mentor begeleidt de jongeren, maakt ze wegwijs in de Nederlandse gewoonten en houdt in de gaten of het goed met hen gaat.

Voor AMV’s die in Nederland verblijven treedt Stichting Nidos op als voogd. Tanno Klijn, bestuurder Nidos: “Deze minderjarigen hebben al heel veel meegemaakt in hun nog korte leven en zijn terechtgekomen in een vreemd land, alleen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we - samen met alle betrokken partijen - alle zeilen bijzetten om hen een veilige omgeving en bescherming te bieden. Daarvoor zijn dringend meer opvanglocaties nodig.”

De gemeente Smallingerland heeft een aantal opvanglocaties voor AMV’s. Wethouder Van der Zwan: “Wij vinden als gemeente dat we deze jongeren, met zo’n kwetsbare achtergrond, zonder ouders in een vreemd land, moeten helpen. [….] We moeten er als samenleving voor zorgen dat ze erbij horen en kansen krijgen, zoals ieder ander kind.” ♦