Foto Adobe Stock

De landbouw verandert snel door technologische innovaties. Precisielandbouw, computergestuurde tuinbouw in gesloten kassen, productie in de vollegrond met assistentie van drones, verticale teelten; het zijn allemaal innovaties waar de Nederlandse agrofoodsector grote stappen in zet. Veel landen zoeken samenwerking met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de eigen landbouw efficiënter én duurzamer te maken.

Innovaties om de landbouw efficiënter én duurzamer te maken

Consumenten maken zich steeds meer zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de agrarische sector. Dat geldt niet alleen in Europa. Duurzaam gebruik van schaarse grondstoffen – water inbegrepen - staat overal hoog op de agenda. En als dat nu nog niet het geval is dan zal dat onherroepelijk komende jaren gebeuren.

Landbouwteams, of ze nu werkzaam zijn in Iran, Japan of Duitsland, ervaren een groeiende belangstelling voor agrarische technologie. Bij gesprekken met overheden en bedrijven hierover valt vaak het woord ‘Wageningen’, de vestigingsplaats van een van de meest befaamde landbouwuniversiteiten in de wereld.

Plukrobot in aardbeien
Plukrobot in aardbeien
Lely-robot in Japan
Lely-robot in Japan

Gouden driehoek

Met Wageningen wordt vaak de hele cluster van overheid, agrobedrijfsleven en kennisinstellingen in Nederland bedoeld. Ook het beroepsonderwijs heeft daar een steeds sterkere positie in. Deze zogenoemde gouden driehoek is al wereldwijd actief op het terrein van technologische vernieuwing en onderwijs. De uitdaging is om die positie te versterken.

De uitgangspositie is in ieder geval gunstig. Zo groeit de internationale belangstelling voor de resultaten die Nederlandse boeren boeken in de Proeftuin Precisielandbouw. De proeftuin-boeren maken gebruik van drones, sensoren en zelfrijdende trekkers. Met behulp van data kunnen planten bijna individueel worden bemest en worden ziekten pleksgewijs bestreden. Het gebruik van chemicaliën en mineralen per kilo aardappelen of uien gaat zo omlaag.

Automatisering

Ruim een kwart van de Nederlandse melkveehouders werkt met melkrobots. Nederlandse bedrijven die actief zijn in geautomatiseerde melk- en voersystemen weten hun producten inmiddels in vele landen te verkopen, zoals in Japan waar honderden melkrobots van Nederlandse origine staan.

Onderzoek naar algen

Datamanagement is straks wellicht nog belangrijker dan de robotica zelf. Een Nederlandse onderneming speelt met de ontwikkeling van mobiele applicaties in op het groeiende gebruik van smartphones onder boeren in Myanmar. De app-data geven de gebruikers actuele informatie over bijvoorbeeld marktprijzen. Zij kunnen zaaizaad en kunstmest bestellen met hun mobiel. De positie van boeren in de keten wordt zo sterker.

Besturingstechnieken

Een Nederlands bedrijf is in onder meer Colombia actief. Dit bedrijf is gespecialiseerd in computergestuurde besturingstechnieken, vooral in pluimveestallen. Vanuit Nederland kan worden meegekeken met de klanten in het Zuid-Amerikaanse land.

In meer landen is het thema Innovatieve technologie speerpunt voor de landbouwteams daar. De belangstelling groeit, het is een concrete kans voor  Nederlandse bedrijven om antwoord te geven op de groeiende vraag naar agrotechnologie.

Landbouwraden aan het woord

Evert Jan Krajenbrink
Evert Jan Krajenbrink

Japan aan vooravond moderniseringsslag

De Japanse landbouw staat aan de vooravond van een moderniseringsslag. Het Nederlandse agrobedrijfsleven helpt door innovatieve producten in dit land af te zetten.

Lees meer

Jean Rummenie
Jean Rummenie

Mexico vraagt om slimme oplossingen

Slimme oplossingen voor efficiënt gebruik van schaarse grondstoffen. Het Nederlandse agrobedrijfsleven kan met innovatieve technieken inspelen op de vragen vanuit de Mexicaanse land- en tuinbouw.

Lees meer

Marianne Vaes
Marianne Vaes

Amerikaanse interesse voor innovaties

In Amerika is groeiende interesse in innovaties op landbouwgebied. De Amerikanen hebben door dat ze daarbij kennis kunnen opdoen in Europa. Nederlandse innovaties trekken hun aandacht.

Lees meer

Peter Vermeij
Peter Vermeij

Duitse afzetmarkt voor innovatieve producten

Nederlandse bedrijven weten de Duitse afzetmarkt met kwaliteitsproducten goed te bedienen. Daarbij is het van belang om op de juiste wijze om te gaan met het Duitse sentiment.

Lees meer