Markttoegang in Vietnam voor Nederlands rund- en kalfsvlees. Opheffing van de handelsblokkades van 38 landen voor invoer van producten uit de pluimveesector. Uitbreiding van markttoegang voor pootgoed en jonge fruitbomen tot de Russische markt. Dat zijn enkele concrete resultaten van de fytosanitaire en veterinaire activiteiten van de markttoegangsteams van het ministerie van LNV en de landbouwraden in 2018.

Aardappelplantjes naar Argentinië

Argentinië zette in 2017 na jarenlange onderhandelingen de grens open voor miniknollen uit Nederland. Ook de uitvoer van in-vitro vermeerderde aardappelplantjes naar het Zuid-Amerikaanse land werd toegestaan. Over de markttoegang hebben de Argentijnse en Nederlandse autoriteiten bijna vier jaar onderhandeld. Nederland speelde in het verleden een cruciale rol in de Argentijnse aardappelsector door levering van nieuwe rassen en verbeteringen van bestaande rassen.

Varkenssperma naar Japan

De grens voor import van Nederlands varkenssperma ging in 2015 open. De onderhandelingen tussen Nederland en Japan over de importvoorwaarden duurden vier jaar. Varkensfokkerijorganisatie Topigs Norsvin sprak van een doorbraak. Voordat de grens open ging voor sperma, importeerde het bedrijf zeugen en beren. Omdat export van sperma mogelijk werd, kon het genetische niveau van de Japanse varkensstapel sneller verbeteren dan alleen via export van dieren.

Op het ministerie van LNV zijn twee markttoegangsteams actief. Het ene houdt zich bezig met plantaardige producten (team Fytosanitaire Markttoegang), het andere met dierlijke producten (team Veterinaire Markttoegang).

Beide teams concentreren zich op marktbehoud en nieuwe markttoegang voor agrarische producten naar landen buiten de Europese Unie. Daarnaast wordt de internationale ambitie van Nederland op het gebied van landbouw ondersteund door het team Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid. De landbouwraden begeleiden onderhandelingen tussen Nederland en de landen van hun werkgebied. Ook spelen zij een essentiële rol in het oplossen van blokkades aan de grenzen en in het behouden van markten door het voorkomen van mogelijke beperkingen in de handel.

Philip de Jong
Philip de Jong

Overleg met bedrijfsleven

Philip de Jong geeft op het ministerie van LNV leiding aan het fytosanitaire markttoegangsteam, hij is Chief Phytosanitary Officer. Hij benadrukt het belang van samenwerking van zijn team met de plantaardige handelskoepels op het terrein van groenten en fruit, sierteelt, aardappelen en uitgangsmateriaal. “Deze organisaties weten precies waar nieuwe kansen liggen voor export én informeren ons als er belemmeringen optreden bij bestaande markttoegang”, zegt De Jong.

Het team van De Jong geeft prioriteit aan handelsbesprekingen met de 70 landen waar landbouwraden actief zijn. In deze groep landen staan Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, China en India bovenaan de prioriteitenlijst gezien hun marktomvang.

Fruit naar Vietnam

Vietnam opende eind 2015 zijn grenzen voor Nederlandse appels en peren. Daar waren jaren van onderhandelingen aan vooraf gegaan. Vooral de besprekingen over de fytosanitaire eisen vroegen veel tijd. Het bedrijfsleven leverde hiervoor de achterliggende informatie. Opening van de grenzen betekent niet direct enorme handelsstromen van fruit. De markt moet eerst verder worden verkend en uiteindelijk door exporteurs worden benaderd.

Nederlandse peren mochten naar Colombia worden geëxporteerd.

Kalfsvlees naar Amerika

In 2016 ging na twintig jaar weer de eerste lading kalfsvlees naar de VS. Deze markt was gesloten door onder meer de BSE-crisis in Europa. Door de inzet van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, de overheid (NVWA en voormalig EZ) en de Europese Commissie was exporteren weer mogelijk. Vooral voor kalfsvleesproducent VanDrie Group was de opening van de markt een opsteker.

Frank Jan van der Valk
Frank Jan van der Valk

Vertrouwen opbouwen

Het veterinaire markttoegangsteam heeft een vergelijkbare werkwijze, zegt teamcoördinator Frank Jan van der Valk. Ook dit team heeft intensieve contacten met brancheorganisaties; voor dierlijke producten zijn dat er 18, waarmee het team elke twee weken de prioriteiten en voortgang bespreekt.

Het veterinaire markttoegangsteam is op dit moment bezig om nieuwe prioriteiten vast te stellen. De visie van minister Carola Schouten ‘Waardevol en Verbonden’, ook wel kringloopvisie genoemd, is daarbij een van de uitgangspunten. Van der Valk: “De uitdaging is om de kringlopen in de land- en tuinbouw te sluiten. Handel is daar ook een onderdeel van. Export van mest draagt bij aan een circulaire landbouw in Nederland, maar ook aan die in het importerende land. Het is aan ons om deze mestexport te faciliteren.”