Foto Petterik Wiggers

Het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) verbindt al een eeuw lang producten, diensten en kennis van Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen aan partners en projecten wereldwijd.

Ook vertegenwoordigen we Nederland bij de Europese Unie in Brussel en instellingen van de Verenigde Naties in Rome en in Parijs. Hiermee dragen we bij aan een sterke agrosector in Nederland en aan duurzame doelen in het agro- en natuurdomein tot ver over onze grenzen.

Landbouwraden, landbouwattachés en lokaal aangenomen agro-experts vormen samen de LAN teams op de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente Vertegenwoordigingen in het buitenland. Vandaar bedienen we meer dan 70 landen, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

We informeren (potentiële) partners en overheden in het buitenland over kansen voor samenwerking met Nederland, maar geven vooral ook advies en informatie aan Nederlandse bedrijven en ondernemers uit de agrarische sector. We ondersteunen ondernemers dus bij het zakendoen in het buitenland. Dit doen we voor alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal (zaad, veevoer) en primaire producten tot eindproducten, maar ook de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, handel en logistiek. Tenslotte spelen we een belangrijke faciliterende rol bij veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen.

Actuele informatie over kansen, ontwikkelingen in markten, regelgeving en activiteiten in de landen waar LAN werkzaam is, kunt u vinden op de website www.agroberichtenbuitenland.nl. Hier vindt u ook contactinformatie van onze landbouwraden en hun teams. Indien u hen persoonlijk wilt ontmoeten, kunt u een afspraak maken of deelnemen aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst in Nederland. 

Nederland heeft met het Landbouw Attaché Netwerk iets unieks in handen. Een wereldwijd netwerk dat zich met deskundigheid en passie inzet voor de Nederlandse agrosector. We staan klaar om u te blijven bedienen in het versterken van uw internationale positie en om bij te dragen aan de “Sustainable Development Goals” wereldwijd.

Thuisbasis LAN

Meer over het landbouwradennetwerk