Foto Petterik Wiggers

In 1950 woonde 30% van de wereldbevolking in de stad. In 2030 telt de wereld een paar miljard mensen meer dan toen en woont 60% in de stad. Waar halen zij hun voedsel vandaan? Wat voor voorzieningen zijn daarvoor nodig? Grootschalige investeringen vinden plaats in regio’s die moeten excelleren in voedselproductie. Deze dynamische veranderingen vormen een uitdaging voor het agrarische bedrijfsleven in ons land.

Investeren in regio’s die moeten excelleren in voedselproductie

De uitdaging is om activiteiten te ontplooien in regio’s waar dynamiek op het platteland ontstaat. Vaak is dat rond grote steden, maar ook veel Deltagebieden bieden mogelijkheden. Overheden investeren gericht in bepaalde regio’s, in de ontwikkeling van food parcs en andere infrastructuur en stellen boeren in staat om aan de vraag van de uitdijende steden te voldoen. Clusters van bedrijven opereren hierin succesvoller dan individuele bedrijven, zeker omdat de onderhandelingen over export en markttoegang vaak lang duren. Publiek-private samenwerking vergroot onze kansen.

De Mekong Delta in Vietnam is zo’n dynamische regio die perspectief biedt voor agrarische investeerders. De steden groeien terwijl de boeren in deze delta op zoek zijn naar alternatieve teelten voor rijstbouw, zoals groenten, fruit en maïs. Nederlandse zaad- en veevoerbedrijven zijn daar al aanwezig. Ook kennisinstellingen zijn betrokken bij de zoektocht naar alternatieven voor rijst.

Agrarische revolutie

In Oost-Afrika is Ethiopië een land dat aan de vooravond staat van een agrarische revolutie. De overheid investeert in de sector, de gronden zijn in een groot deel van het land vruchtbaar en de klimatologische omstandigheden gunstig. De infrastructuur wordt in hoog tempo verbeterd, inclusief het vliegveld bij de hoofdstad Addis Abeba en de in 2017 geopende spoorverbinding naar de havenstad Djibouti, gelegen aan een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.

Bloementelers uit het Westland hebben hier afgelopen decennium kassen gebouwd, net zoals in Kenia en Tanzania. Nederlandse bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld de groente- en fruitsector versterken in deze landen de lokale ketens. En zij doen dat op veel meer plekken in de wereld

Kunzila-project, Ethiopië
Kunzila-project, Ethiopië

Logistieke knooppunten

In Westerse landen zijn ook gebieden aan te wijzen waar veel gebeurt en zal gaan gebeuren. Nieuwe logistieke knooppunten kunnen goederenstromen blijvend verleggen, en kenniscentra ontstaan in gebieden die in staat zijn wetenschap praktisch te vertalen in nieuwe technologie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Californië waar precisielandbouw en duurzame teelttechnieken de weg openen naar andere voedselsystemen. En in Japan en Singapore waar urban farming aan betekenis wint.

Het succes van de internationale inzet van de Nederlandse agrofoodsector op de lange termijn hangt af van het antwoord op de vraag: wat zijn de goede plekken om actief te worden? Wie zijn daar de beste samenwerkingspartners en op welke locatie kan succesvol een eigen vestiging worden geopend? Kortom, wat is the place to be?

Landbouwraden aan het woord

Wouter Verhey en Henk Stigter
Wouter Verhey en Henk Stigter

China moderniseert landbouw

De modernisering van de agrarische productieketen in China zet zich volgens landbouwraad Wouter Verhey de komende jaren versneld door. De vraag naar landbouwkennis, hoogwaardig uitgangsmateriaal en agrotechnologie neemt daardoor toe.

Lees meer

Niek Bosmans
Niek Bosmans

Ethiopië als voedselleverancier

De landbouw in Ethiopië is in potentie in staat om een belangrijk deel van de bevolking in de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en een deel van Europa van voedsel te voorzien.

Lees meer

Louis Beijer
Louis Beijer

Singapore wil meer zelf produceren

De Singaporese overheid wil dat het land in 2030 30% van de voedselbehoefte zelf produceert. Belangrijk is om hightech productiemethoden toe te passen en om voedselverspilling tegen te gaan.

Lees meer

Willem Schoustra
Willem Schoustra

Vietnam wil meetellen in Zuidoost-Azië

Vietnam wil de landbouwsector professionaliseren om zo tegemoet te komen aan de groeiende binnenlandse vraag, maar ook om een belangrijke speler te worden in Zuidoost-Azië.

Lees meer

Jack Vera
Jack Vera

Zuid-Afrika: volop mogelijkheden

De Nederlandse tuinbouwsector heeft al sinds jaar en dag vaste voet op Zuid-Afrikaanse bodem. Wat betreft zaden, kastechnologie en irrigatie speelt Nederland al een belangrijke rol en er liggen nog volop mogelijkheden.

Lees meer