Of het nu gaat om handel, investeringen of innovatie, al honderd jaar wordt de Nederlandse landbouw over de grenzen geholpen door een netwerk van landbouwraden, werkzaam op Nederlandse ambassades in het buitenland. Deze ‘diplomaten op klompen’ dragen in belangrijke mate bij aan de internationale oriëntatie van onze landbouw, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Dat zal in de toekomst niet anders zijn; grenzen vervagen en op buitenlandse markten voelen we ons thuis.

In deze Agrospecial leest u hoe de landbouwraden aankijken tegen de uitdagingen van morgen en hoe zij denken dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen elders in de wereld een rol kunnen spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rond voedselproductie. Deze uitgave is opgebouwd rond 6 thema's die een cruciale rol spelen in het werk van de landbouwraden:

  • Kringlooplandbouw
  • Water en klimaat
  • Innovatieve technologie
  • Van veel naar beter
  • Vlees of vega
  • The place to be