Delen van kennis over duurzame landbouwtechnologie kan de voedselketen in Afrika een impuls geven. Productieverhoging en klimaatadaptatie zijn hierbij vaak aan de orde. Zo heeft East West Seed trainingsprogramma’s opgezet voor boeren in Nigeria. Een Nederlands-Tanzaniaans samenwerkingsproject richt zich op kennisontwikkeling in de aardappelteelt. Verder steunt Nederland start-ups in de Algerijnse landbouw en draagt Nederlandse kennis bij aan zelfvoorziening in Ethiopië. Een leerprogramma in Rwanda helpt pluimveehouders in de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Instellingen in het groene onderwijs werken in Zuid-Afrika samen met Nederlandse bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid en de Ugandese overheid stimuleert jongeren voor een toekomst in de landbouwsector.

Kennisuitwisseling in Afrika

CD-PIT in Mbeya

Verbetering aardappelsector Tanzania via proefboerderij

De opbrengst van de aardappelteelt in Tanzania is per hectare vijf keer lager dan in Nederland. Een productiestijging is hard nodig om de groeiende bevolking te voeden. In 2017 is een succesvol Nederlands-Tanzaniaans project begonnen met een proefboerderij en demo's in de regio om de productie te optimaliseren.

Lees verder

Kennisuitwisseling Algerije

Nederlandse steun voor startups in Algerijnse landbouw

Nederland biedt in Algerije jonge agrarische bedrijven in het belangrijke zuidelijke tuinbouwgebied Biskra begeleiding in het professioneel opstarten van hun bedrijf.

Lees verder

Landbouw Ethiopië

Nederlandse kennis kan Ethiopië meer zelfvoorzienend maken

Ethiopië heeft de potentie om de graanschuur van Afrika te worden, maar om de mogelijkheden te benutten, moet er nog veel gebeuren. In samenwerking met Nederlandse bedrijven en organisaties wordt er hard aan de weg getimmerd.

Lees verder

Leerprogramma Poultry

Succesvol leerprogramma voor Afrikaanse pluimveehouders

Groei van de pluimveehouderij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het eiwittekort in Afrika. Mede om die reden hebben Nederlandse partnerorganisaties afgelopen najaar een praktijkgericht leerprogramma georganiseerd voor bijna vijftig pluimveehouders uit zeven verschillende Afrikaanse landen.

Lees verder

Werksessie

Meer samenwerking in Zuid-Afrika tussen onderwijs en agribusiness

Instellingen in het groene onderwijs werken in Zuid-Afrika samen met Nederlandse bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid. Met een Nuffic Orange Knowledge Program (OKP) wordt duurzame werkgelegenheid en landbouwontwikkeling in dit land nagestreefd.

Lees verder

Darius Katwesigye

Kennisoverdracht creëert banen in Uganda

Een toekomst in de landbouwsector klinkt voor veel Ugandese jongeren onaantrekkelijk. Landbouw wordt vaak gezien als een klus voor arme en ongeschoolde mensen. Dat er een goede boterham aan valt te verdienen, is niet bekend bij de meeste jongeren.

Lees verder

Farming community

Training voor Nigeriaanse groentetelers dringt armoede terug

Groentetelers in Nigeria krijgen via een grootschalig trainingsprogramma de basale kennis van de groenteteelt bijgebracht. Door de olievlekwerking worden zo’n 30.000 boeren in dit land bereikt.

Lees verder