In veel Aziatische landen zijn Nederlandse kennisinstellingen en agrofoodbedrijven actief. Ze werken daarbij vaak met elkaar samen. In China is de hele groene kenniskolom van Nederland aanwezig. Een aantal tuinbouwtrainingscentra is daar opgezet met Nederlandse steun. In India en Indonesië is Nederland betrokken bij de modernisering van het agrarisch beroepsonderwijs. Japan zet in op kennisintensieve landbouw, mede door de vergrijzing in dit land. Nederland en Zuid-Korea werken al jarenlang samen om de kennis op agrarisch gebied te verstevigen. Ook in veel andere Aziatische landen zoals Myanmar en Vietnam wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden voor een verdere verspreiding van landbouwkennis. Landen in de regio Eurazië hebben in toenemende mate behoefte aan  praktijkgerichte trainingen op het terrein van de land- en tuinbouw.

Kennisuitwisseling in Azië

Geslaagden SDDDC-training

Honger naar kennis is in China grenzeloos

Nederland en China werken intensief samen op het terrein van kennisontwikkeling. Dat gebeurt in de zuivel,  varkenshouderij en zeker ook de tuinbouw.  Wageningen UR is prominent in China aanwezig, de groene Hbo- en Mbo-instellingen blijven echter niet achter.

Lees verder

Centre of Excellence Horticulture Baramati

Indiase private sector investeert in agrarisch onderwijs

Nederlandse scholen en bedrijven investeren in onderwijscentra in India. Zij spelen daarmee in op de Indiase wens om modern agrarisch onderwijs te geven.

Lees verder

Productie bij chipsgigant Calbee.

Japan investeert in kennisintensieve landbouw

De Nederlandse agrofoodsector exporteert de afgelopen jaren naar Japan niet alleen steeds meer landbouwproducten en technologie, maar ook kennis en innovatie. Nederlandse kennisbedrijven zijn in Japan zeer actief, onder meer op het gebied van precisielandbouw en voeding.

Lees verder

Modern klaslokaal Myanmar

Impuls voor landbouwonderwijs Myanmar

Met financiële hulp van Nederland krijgt het landbouwonderwijs in Myanmar een boost. De Myanmarese overheid is zeer tevreden over de Nederlandse aanpak en zet zich in voor een vervolg op het onderwijsproject.

Lees verder

Productie van sinaasappels in de Mekong Delta

Kennis is sleutel voor duurzame groei in Vietnam

De agrarische sector in Vietnam ontwikkelt zich snel. De behoefte aan kennis is daarbij groot. Nederland heeft op dat vlak een goed imago.

Lees verder

Kennisdeling in Eurazië

Landen in Eurazië: behoefte aan agro kennisdeling

Landen in de regio Eurazië hebben in toenemende mate behoefte aan kennisdeling en praktijkgerichte trainingen op het terrein van de land- en tuinbouw. Verschillende organisaties spelen daarop in.

Lees verder

Onderwijs in Indonesië

Indonesië: verbeterd landbouwonderwijs om trek naar stad te verminderen

De Indonesische overheid hecht veel belang aan het verbeteren van het land- en tuinbouwonderwijs. Daarmee probeert Indonesië de trek naar steden te verminderen. Nederland helpt met het verbeteren van het beroepsonderwijs in dit land.

Lees verder

Tuinbouwkas in Zuid-Korea

Stevige kennissamenwerking met Zuid-Korea

Nederland en Zuid-Korea werken al jarenlang samen om de kennis op agrarisch gebied te verstevigen.  De accenten zijn daarbij ook in de loop van de jaren wat anders komen te liggen.

Lees verder