Kennisontwikkeling staat bij verschillende samenwerkingsprojecten in Zuid-Amerika centraal. Zo begeleidt het Nederlandse Kadaster Braziliaanse zusterorganisaties bij een snelle en transparante registratie van landeigendom. In Mexico is het bedrijvenconsortium Horticonnect actief bij de introductie van duurzame teelttechnieken in de bedekte tuinbouw. Argentinië heeft honger naar kennis en om die reden zijn veel Nederlandse organisaties en bedrijven actief in dit land.

Kennisuitwisseling in Amerika

Kassenteelt Mexico

Kennis transformeert Mexicaanse tuinbouw

De teelt in tuinbouwkassen is in Mexico de laatste jaren enorm gegroeid. Intensieve kennisdeling tussen Nederlandse en Mexicaanse bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen heeft hierin een sleutelrol gespeeld.

Lees verder

Gebruik vloeibare mest

Nederlandse expertise biedt samenwerkingsmogelijkheden met Argentinië

Argentinië heeft veel interesse in expertise die bij Nederlandse agrarische bedrijven en kennisinstellingen aanwezig is. In het Zuid-Amerikaanse land zijn meerdere projecten waar Nederlandse experts kennis en toepassingen delen met lokale organisaties en boeren.

Lees verder

Registratie landeigendom

De Amazone beschermen met Nederlandse kennis

'De Amazone staat in brand. Ontbossing bereikt recordomvang in Brazilië.' Onlangs stond de internationale pers hier vol van. De Amazone is het grootste primaire tropische bos ter wereld en speelt een zeer belangrijke rol in het mondiale klimaatevenwicht en het tegengaan van broeikaseffecten. Een betere landadministratie zorgt voor een betere bescherming van bossen.

Lees verder