Delen van kennis gebeurt in Europa op veel verschillende manieren. In Roemenië is recentelijk een samenwerkingsverband ondertekend voor opschaling van beroepsonderwijs. In Polen werkt Wageningen UR intensief samen met wetenschappelijke instituten en in Frankrijk bestaan er velerlei partnerships op het gebied van onderzoek en innovatie. Organisaties uit Nederland en België delen hun kennis op het gebied van voeding en zorg voor ouderen. In Spanje wordt Nederlandse kennis ter beschikking gesteld aan startende bedrijven actief in de agrifoodmarkt. De soepele uitwisseling met Duitsland wordt ondersteund met studiereizen en bezoek van jonge boeren. Opvallend is ook de dialoog openhouden met Rusland door het organiseren van lezingen door Nederlandse onderzoekers. Landbouwtechnologie krijgt de aandacht in het Verenigd Koninkrijk en Turkije ziet door kennisuitwisseling een versterking van handelsrelaties.

Kennisuitwisseling in Europa

Presentatie landbouwraad

Versterking groen onderwijs Roemenië met Nederlandse steun

De agrarische sector in Roemenië is nog erg kleinschalig. Versterking van het landbouwonderwijs is cruciaal om de sector op een hoger plan te tillen. De groene kenniskolom in Nederland gaat dit proces begeleiden. Op termijn kan de Nederlandse agrofoodsector profiteren van de landbouwontwikkelingen in Roemenië.

Lees verder

Studenten

Spaanse kennisprojecten met inbreng WUR

Kennisinstellingen uit Nederland en Spanje werken in een aantal projecten nauw met elkaar samen. Dat gebeurt op verschillende opleidingsniveaus. Dit artikel belicht drie voorbeelden waar Wageningen UR bij is betrokken.

Lees verder

Pools-Nederlandse samenwerking

Sterke Nederlands-Poolse samenwerking in veterinaire sector

Nederland en Polen werken sinds 2015 op wetenschappelijk niveau samen om de expertise voor onderzoeksprojecten op veterinair gebied bij de Europese Unie beter op de kaart te zetten.

Lees verder

Groen onderwijs. Berlijn

Kennisuitwisseling met Duitsland zeer vruchtbaar

Uitwisselingstrajecten voor Nederlandse partijen in Duitsland hebben een belangrijke gemene deler: de uitwisseling gaat makkelijk en de ontvangst is zeer gastvrij. Deelnemers hebben vaak vergelijkbare uitdagingen en Europese kaders, maar heel verschillende speelvelden en oplossingen. Dat is een vruchtbare basis voor uitwisseling.

Lees verder

Zorg voor voeding

Kennisdeling met België over voeding voor zorgvragers

Partijen uit België en Nederland delen hun kennis op het gebied van voeding en zorg voor ouderen. De landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade in Brussel heeft de partijen uit beide landen bij elkaar gebracht.

Lees verder

Agritech Innovation Hub

Technologische ontwikkelingen stimuleren Britse vraag naar kennis

In het Verenigd Koninkrijk staat de landbouw aan de basis van ongeveer 4 miljoen banen in gerelateerde sectoren die samen met de landbouw 122 miljard pond bijdragen aan de Britse economie. De relatief lage productiviteitsgroei van de Britse landbouw wordt als een dringend probleem ervaren, maar nieuwe technologische ontwikkelingen beloven dit te veranderen.

Lees verder

Louise Fresco

Dialoog met Rusland via groene lezingen

De relatie met Rusland is complex. Eén manier om de dialoog gaande te houden, zijn frequente lezingen van Nederlandse experts in het domein Agri & Food. In Moskou, Sint-Petersburg, het Siberische Tomsk, maar ook in Wit-Rusland luisteren studenten, professionals en start-ups naar hoe Nederland omgaat met voedselverspilling, smart-farming en groene steden.

Lees verder

Tomatenkassen

Kennisuitwisseling stimuleert handel met Turkije

De Nederlandse agroketen investeert al jaren in kennisoverdracht en kennisuitwisseling met partners in Turkije. Dat doen bijvoorbeeld de WUR en een aantal pootgoed- en zaaizaadbedrijven. Mede hierdoor is de bilaterale agrohandel gegroeid.

Lees verder

Frans landbouwonderzoek

Frankrijk als kennisland een natuurlijke partner voor Nederland

Frankrijk en Nederland werken al jarenlang samen op het terrein van de land- en tuinbouw. Deze intensieve samenwerking genereert kansen voor de Nederlandse en Franse ondernemers, start-ups en spin-offs.

Lees verder