Tegengaan van erosie is een belangrijk thema in Afrikaanse landen. In Rwanda wordt ingezet op allerlei maatregelen om dit tegen te gaan, zoals terrasvorming en aanplant van bomen. Uganda biedt boeren een Plan Integre du Paysan, een geïntegreerd plan gemaakt door de boerenfamilie zelf. In Zuid-Afrika is een groep boeren actief met conservation farming. In Kenia wordt succesvol geëxperimenteerd met grondloze groenteteelt in combinatie met viskweek. Marokko is toe aan modernisering, efficiëntieverbetering en verduurzaming om de problemen van erosie, waterschaarste en productkwaliteit het hoofd te bieden. Ghana heeft te maken met afnemende bodemvruchtbaarheid.

Bodemverbetering in Afrika

Lees meer over de huidige ontwikkelingen rond bodemverbetering in deze Afrikaanse landen en wat hierin de rol is van het landbouwattachénetwerk.

Kenia experimenteert met grondloze voedselproductie

Steden in Afrika groeien snel. Nairobi, hoofdstad van Kenia, telt naar verwachting in 2040 meer dan 10 miljoen inwoners. Dat vraagt om een forse stijging van de voedselproductie.

Lees verder

Solange Mukamana

Boeren in Rwanda in actie tegen bodemerosie

Verlies van vruchtbare grond door erosie is een groot probleem in Rwanda. Daarom wordt ingezet op maatregelen om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld terrasvorming en aanplant van bomen.

Lees verder

Aart van den Bos

Nederlandse ondernemer actief in bodemverbetering Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika groeit de aandacht voor bodemkwaliteit. Een groep boeren is actief met conservation farming.

Lees verder

Herbert, PIP-deelnemer

Bodemkwaliteit en trotse boer gaan hand in hand in Uganda

Verbetering van de bodemkwaliteit en tegengaan van erosie zijn belangrijke onderdelen van de PIP-aanpak in Uganda. Boerengezinnen maken hierbij een toekomstplan voor hun eigen bedrijf. 

Lees verder

Bodemvruchtbaarheid is motor landbouwontwikkeling in Marokko

Veel landbouwbodems in Marokko zijn uitgeput. De overheid zet in op modernisering en verduurzaming van de agrarische sector, bijvoorbeeld door het bodembeheer te verbeteren.

Lees verder

Meer bodemonderzoek nodig in West-Afrika

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de bodems van Ghana en de rest van West-Afrika niet zo vruchtbaar. Ze bevatten onvoldoende voedingsstoffen om planten gezond en goed te laten groeien.

Lees verder